Vælg en side

Faglige artikler

Artiklerne på denne side er skrevet af Karen Lumholt og Anders Stahlschmidt.

De er publiceret i forskellige medier. Du er velkommen til at linke til dem, at downloade eller sågar at kopiere dem, så længe du udstyrer dem med korrekt kildeangivelse, forfatternavn samt ‘Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation’.

Kritiser hinanden noget mere 

FEEDBACK – Mange er bange for at kritisere, og det er synd. Når vi tænker på at sige noget kritisk til andre, forestiller vi os tit enten at det skal siges aggressivt, som et angreb, mens andre falder i den modsatte grøft: De undskylder, pakker kritikken ind og beder nærmest om tilgivelse på forhånd. Kritik behøver ikke være mavesur eller sønderlemmende. Den kan godt være konstruktiv. Man skal bare følge nogle helt enkle regler.

60 ideer til spørgeteknik

SPØRGETEKNIK – Den, der mestrer kunsten at spørge rigtigt, kan få ting til at ske. Her er 60 spørgetekniske tips, der kan gøre dig i stand til at styre og støtte en samtale, forandre en samtales karakter, sælge en vare, udfordre en medarbejder eller skrælle omsvøb og forvanskninger af en samtalepartners udsagn.

Historier der flytter mennesker

FORANDRING – Australieren Michael White er en guru indenfor storytelling. Den type, der flytter og udvikler mennesker, idet de henter egne fortællinger frem, som åbner nye muligheder og forandrer deres syn på sig selv. At fortælle, genfortælle og få andre til at genfortælle de historier, der kan bevæge mennesker i en konstruktiv retning – det er hvad den narrative metode går ud på.

Om at gøre noget modigt

FORANDRING – Ved at læse hvordan andre har klaret de vanskeligheder og udfordringer, man møder, får man en konkret og håndgribelig viden, som man forhåbentlig kan overføre til sit eget liv. Historier kan virke som inspiration, de kan give én mod til selv at tage springet.

Historier er strategi

FORANDRING – Den rigtige historie skaber på én gang argumentation, perspektiv og motivation. Alt sammen forudsætninger for handling. Det er formentlig en af årsagerne til at storytelling er blevet populært i erhvervslivet.

78 spørgsmål til inspiration

SPØRGETEKNIK – Man kan godt træne sin spørgeteknik lidt på samme måde som børn i skolen øver tabeller. Vi bringer her en liste over spørgsmål, der er gode at læse op for sig selv, for eksempel lige inden et møde, hvor man har besluttet sig for at man vil stille mange spørgsmål.

Brug medarbejdernes egne historier

FORANDRING – Spørger ledelsen oprigtigt efter medarbejdernes egne fortællinger om hverdagen på arbejdspladsen, får de nogle eksempler, som effektivt formidler virksomhedens værdier og fremadrettede mål. Men medarbejdernes fortællinger kan også bruges til at konkretisere de fremadrettede visioner og værdier.

Fra biks til business

LEDERUDVIKLING – Kvindelige selvstændige er flittige og rasende dygtige til det, de gør, men slemme til at sætte deres lys under en skæppe. Det er der ingen grund til. Tværtimod. Karen Lumholt har skrevet en skarp, letlæst og anvendelig bog, der bygger på erfaringer, som kvinder, der har været selvstændige i nogle år, har gjort sig. Den er fuld af staldtips, der kan hjælpe den selvstændige med at lede sig selv og sin virksomhed bedre.

Tag ordet – grib forsamlingen (bogens forord)

PRÆSENTATIONSTEKNIK – Jeg har altid beundret de personer, der kan tryllebinde en forsamling. I skolen var der lærere man blev inspireret af, som forstod at gøre deres stof levende. Det sker stadig, at man møder den blændende oplægsholder. Ham eller hende der får os til at glemme tid og sted. Hvad er det de gør? Hvordan fortæller man, så publikum husker det og forstår det? Hvordan påvirker jeg dem?

Førstehjælp til feedback

FEEDBACK – En million danskere oplever stort set aldrig, at de får anerkendelse af deres chef. Det fremgår af en undersøgelse foretaget af Analyse Danmark. Anerkendelse giver højere produktivitet, lavere sygefravær, og større effektivitet. Hvad ville det give samfundet, hvis cheferne for den million danskere, en tredjedel af arbejdskraften, begyndte at give god, positiv feedback?

Nervøse talere forbereder sig forkert

PRÆSENTATIONSTEKNIK – Frygt kan få én til at gøre uhensigtsmæssige ting. For eksempel at forberede sig helt forkert på et foredrag eller en tale. De tre mest udbredte skrækscenarier hos mindre erfarne talere handler alle om at miste kontrollen over sin præsentation.

Seks mentale forhindringer for feedback-kultur

FEEDBACK – Feedback er ikke nødvendigvis raketvidenskab. De fleste ved inderst inde godt, hvad der skal siges hvornår og til hvem. Alligevel holder mange igen. Medarbejdere og ledere angiver ofte forskellige grunde. Kulturen på arbejdspladsen, tidspres, faglig og personlig usikkerhed, dårlig trivsel mm. Men er det i virkeligheden dårlige undskyldninger?

Historier kan forandre organisationer

FORANDRING – Karen Lumholt om baggrunden for bogen Historier der flytter mennesker: “Jeg vil dele det skatkammer, som den narrative tilgang er. At se mennesker og processer på en mere organisk måde, hvor forandringer og kriser er normale, men hvor vores behov for at se en mening med det hele, er så essentiel.”

At binde en sløjfe

STORYTELLING – I 2009 døde min far på Hospice Djursland. De sidste måneder, han levede, hjalp jeg ham med at få fortalt om sit liv. Det var en gave – både for ham og for mig, at få gjort dette. Jeg var glad for at han bad mig om at hjælpe. Og han var glad. For hver eneste gang han fortalte, forsvandt en stor del af hans smerter og hans ubehag. Siden har det optaget mig, hvad det at få lov til at fortælle sit livs historie gør ved et menneske. Det giver nemlig chancen for at skabe den røde tråd, binde en sløjfe og sige verden ret farvel.

100 ideer til feedback

FEEDBACK – Feedback er fantastisk. Men hvordan gør man det, hvor og hvornår? Her er 100 ideer til inspiration.

En god leder stiller gode spørgsmål

SPØRGETEKNIK – Mange ledere tror fejlagtigt, at lederrollen kræver, at de skal vide alt, og spørger derfor ikke deres medarbejdere til råds. De bedste ledere er derimod gode til at spørge. De spørger, når de er i tvivl, og for at blive klogere. Udfordringen er, hvordan du undgår, at spørgsmålene signalerer mistillid og kontrol. Her er ti råd til dig, der gerne vil være bedre til at spørge.

Nyt mod til dem der bliver tilbage

FORANDRING – En fyringsrunde tager ikke bare pippet fra dem, der bliver fyret – men også fra dem, der bliver tilbage. De skal genfinde meningen og retningen.

Velkommen til den inspirerende leder

FORANDRING – Dagsordenen for mange virksomheder ændrer sig med korte eller helt uden varsler. Det stiller nye krav til virksomhedsledere om at kunne aflæse forandringerne, mens de sker. Samtidig skal lederen træde i karakter i rollen som inspirator, og det kræver kompetencer, som mange ledere ikke har udviklet – endnu.

Se også

Gode råd om strategisk storytelling til ledere