Vælg en side

Guldborgsund Kommune: Landsbyfortællinger

 

I Guldborgsund Kommune har Karen Lumholt sammen med proceskonsulent Begitta Blahaut gennemført 10 fortælleforløb i landsbyer og småbyer – i tæt samarbejde med de lokale foreninger og borgere.

Fortælleaftenerne er af By-, Bolig- og Landdistriktministeriet fremhævet som best practise: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/landsbyportraetter-fortaellinger-landsbyerne-guldborgsund

Formålet med Landsbyfortællingerne er at kaste lys på landområdets og landsbyens identitet og særkende, styrke den lokale stolthed og selvbevidsthed og at understøtte borgernes egen bosætningsambassadør-virksomhed.

Udover selve fortælleaftenerne, der har haft overvældende opbakning lokalt, har udbyttet været en række video- og webportrætter, som de lokale og kommunen har kunnet bruge til at brande lokalområdet.

Se også Karens artikel Den store hemmelighed om det gode liv på landet

Eksempler på film

Stubbekøbing:

https://www.youtube.com/watch?v=JM55U8SS1-A&feature=youtu.be

Nysted:

https://www.youtube.com/watch?v=wAbbQ7qb0GI

Falsters Hjerte:

https://www.youtube.com/watch?v=voE6iY8Y_oM

Nr. Vedby: https://www.youtube.com/watch?v=53p2D5ovMlA&feature=youtu.be

Idestrup: https://www.youtube.com/watch?v=gi9Dhi64Rdk

Døllefjelle-Musse: https://www.youtube.com/watch?v=9ABGCisd8qw&feature=youtu.be

Guldborg: https://www.youtube.com/watch?v=ANlMjkzhfoY&feature=youtu.be

Eksempler på omtale på kommunens hjemmeside

Guldborg fortæller Guldborg er en by med mange aktive borgere. Med stiftelse af Guldborg Fællesråd har borgerne taget byens fremtid i egne hænder.

Horreby fortæller Horreby-området er lige så meget omegn som by. Byen har dog sin egen identitet, for det er her alle tilbuddene er, skolen, de to børneinstitutioner, …

Eskilstrup fortæller og Eskilstrup fortæller – Dan Romme ”Mine fire børn har gået i den samme skole, som jeg har gået i. Det er der noget skønt ved. Kontinuitet, hedder det vel.” Dan Romme …

Horbelev fortæller ”Man siger om Spejderstenen i Halsskov Vænge at der kommer en lille fugl en gang i mellem og hvæsser sit næb mod den. Og når fuglen …

Nysted fortællerI det sydøstlige hjørne af Lolland ligger Nysted, Danmarks sydligste købstad. Nysted har en 600-årig historie som købstad. Nysted har ca. 1350 indbyggere og …

Idestrup fortæller Lidt fra byen, lige ved vandet, midt på landet. I Idestrup har de det hele; land, by, vand og – ikke mindst – et samfund af aktive, energiske ildsjæle.

Niels Jacob Andersen  ”Peter Freuchens første ekspedition gik til Pomle Nakke. Her gjorde han et fund, fandt en hovedskal, som efter hans egen opfattelse var ”The …

Gedser fortæller  “Vi havde ikke været på byggegrunden i 5 minutter, så stod naboen og bød os indenfor på kaffe. Og så var der jo ingen tvivl. Vi vidste at vi ville …

Gedser fortæller – Hans Lind – Guldborgsund Kommune  ”Jeg holder meget af at bo i et mindre samfund. Man kender hinanden, når man mødes i Brugsen” Hans Lind, leder af Gedser Fuglestation …

Gedser fortæller – Brian Bennetsen ”Vi har bygget hus her for ti år siden, så man kan ikke beskylde os for at være pessimister. Det er positivt at Scandlines vil udvide og investere 1 …

Døllefjelde fortæller http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/Tilflytter/Landbyportraetter/Doellefjelde.aspx Døllefjelde og omegn rummer mange gode historier. For eksempel om kilden, der sprang ved Døllefjelde kirke og markedet som opstod omkring den.