Vælg en side

Stærke lokalsamfund

Skærmbillede 2015-06-27 kl. 13.41.58

Mange små samfund summer af ildsjæle, entreprenørskab, sammenhold og livskvalitet. Man finder de små, livskraftige samfund overalt – på landet og i bydele og boligområder i de større byer.

Stærke civilsamfund på landet og i byen

De små samfund er under pres. Landsbyer affolkes. Skoler lukker. Kommuner sammenlægges. Uddannelsesinstitutioner nedlægges.

Men samtidig går en strøm den modsatte vej: Mange små samfund summer af ildsjæle, entreprenørskab, sammenhold og livskvalitet. Man finder de små, livskraftige samfund overalt – på landet og i bydele og boligområder i de større byer.

Se video om landsbyportrætter og landsbyfortællinger

Foredrag, fortælleaften eller udviklingsdag

Vi tilbyder både foredrag, workshops og processer, der bidrager til at vende afvikling til udvikling. Vi har mange års erfaring i at arbejde med landdistrikter og små bysamfund.

1. Landsbyfortællinger. Landbyportræt. En aften hvor I finder frem til det, I er stolte af og giver jeres historier mund og mæle. Aftenen tilrettelægges i god tid og i tæt samarbejde med områdets aktive/ legitime foreninger, fx idrætsforeninger, beboerforening, grundejerforening, bylaug, lokaludvalg og kirke. Se hvordan ministeriet har fremhævet Landsbyportrætterne her.

2. Oprør fra Udkanten. Hvordan afvikling kan vendes til udvikling. Udkanten kan blive det uventede sted hvorfra det nye kommer. De nære samfunds innovationskraft – iværksætteri og udvikling på tværs af sektorer. Det decentrale Danmark går foran, når det nye velfærdssamfund skal bygges. Om iværksætteri, communities, crowdfunding, deleøkonomi, bytteøkonomi, den nye andelsbevægelse og civilsamfundets renæssance. Foredraget er baseret på Karen Lumholts bidrag til bogen af samme navn.

3. Små samfund. Hvad er det der skaber dynamik og stolthed i et lille samfund – såvel på landet som i byen? Der er en række fællestræk, som karakteriserer et velfungerende nærsamfund – hvad enten det ligger i området ved Blågaards Plads i København eller i Horbelev på Falster. Hvad skaber et godt lokalsamfund? Og hvordan skabes de bedst mulige rammer for offentlige, private og frivillige aktørers arbejde – og samarbejde på tværs?

Mange temaer og vinkler

Et godt lokalsamfund kan opstå både på landet og i byerne. Men hvad er hemmeligheden ved det gode lokalsamfund? Og hvordan kan de gode synergier skabes og forstærkes?

  • Hvad er hemmeligheden ved et velfungerende lokalsamfund, hvad enten det er i byen eller på landet?
  • Hvad er det der skal til at trodse de negative konsekvenser af digitalisering, centralisering, butiksdød og tab af produktionsarbejdspladser?
  • Hvad får (udover fysisk og digital infrastruktur, skoler og mulighed for en bolig…) familier til at slå sig ned i et lille samfund?
  • Er deleøkonomi, digitale iværksættere og den 4. sektor vejen frem til at få et nærsamfund til at blomstre?
  • Hvordan kan identitet, stolthed, netværk, engagement og relationer styrkes i et lille samfund – såvel i byen som på landet?
  • Hvordan vendes et ufortjent dårligt omdømme til et godt? (hvad enten det er et boligområde i byen eller på landet)
Foredragsholder og facilitator Karen Lumholt

Karen Lumholt har gennem mange år været optaget af og involveret udvikling og bæredygtighed i det decentrale Danmark og arbejdet i udsatte boligområder.

Karen har gennemført et væld af processer i bydele, boligområder og landdistrikter med det formål at styrke det lille samfunds identitet, stolthed, handlekraft og samarbejde. Se case her.

Hun har skrevet bogen Historier der flytter mennesker – storytelling i forandringssprocesser (2013) om bl.a. processer i små bysamfund. Bogen bruges bl.a. som lærebog i procesledelse.

Karen Lumholt er medstifter af Landdistriktspolitisk Netværk og har bidraget til Oprør fra Udkanten – Mulighedernes land 2.0. Se oprørets hjemmeside og facebookside.

Kontakt Karen Lumholt på 40 14 49 80

Kunder, kursister og samarbejdspartnere siger…

Sara Knabe Sørensen, sygeplejerske og cand. mag., sundhedskonsulent i Holbæk Kommune: ”Det var på rigtig mange måder et fint, nærværende, og overbevisende oplæg du leverede på Kunsthøjskolen i Holbæk i aftes. En flot samtidsanalyse, et godt opråb med en indbygget tro på ’fremtiden’. Og MED det underlæggende budskab, at livet ikke er lyserødt – og at det skal vi overkomme sammen!”

Begitta Blahaut, proceskonsulent og LAG-koordinator: “Vi var 91 i går aftes til Guldborg Fortæller. Det var en rigtig god og bevægende aften…. De sad stille i 30 graders varme og hørte og sang til kl. 22.20”.

Frode Vest Hansen, tovholder i Idestrup: “Det blev en langt bedre aften, end jeg havde troet på.”

Sara Klitsgaard, Fuldmægtig, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: “I forbindelse med at vi her i ministeriet har udsendt et spørgeskema til jer, angående kommunens landdistriktspolitik, spurgte vi også til, om kommunen havde projekter, der var til gavn for udviklingen i landdistrikter. Efter at have gennemlæst svarene fra Guldborgsund Kommune, vil vi høre, om I er interesseret i at lave en beskrivelse af projektet ’Landsbyportrætter’. Vi syntes projektet lyder meget spændende, og vurderer at erfaringerne fra projektet kunne være interessante at dele med andre.”

Rikke Wesch, Chefkonsulent at Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen: ”Karen har en særligt evne for at se muligheder, koblinger og potentialer. I arbejdet med Valby Lokaludvalg har Karen konstruktivt brugt sine evner til at få sat blandt andet, iværksætteri, integration og skoleudvikling på den politiske dagsorden… Det er skægt og inspirerende at arbejde sammen med Karen.”

Bettina Kyö, Mentor, beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune: ”Jeg er fuld af respekt for Karens store samfundsmæssige engagement i både landspolitik og lokalt i København”.

Marie Helene Andersson, Senior Research Scientist at Ferring Pharmaceuticals: ”Karen’s enthusiasm to improve conditions at schools, in the neighborhood and for ethnic minorities is admirable.”

Klaus Bondam, tidl. Teknik & Miljøborgmester, Københavns Kommune: ”Karen Lumholt har med et enormt engagement og stor indsigt og indignation rejst en lang række væsentlige problematikker i hendes lokalområde Valby… og det er mit indtryk at der hersker stor lokal respekt om hendes aktive indsats.”

Trine Runge, IT-arkitekt at Sceneit: ”… Karen takes pure interest in human life, which in a positive way reflects her dedicated work for getting a better world.”

Mette Hedegaard, medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup: “Karen har indsigt i og forståelse for sociale sammenhænge og jeg kender kun Karen som et varmt, ærligt og dybt kompetent menneske.”

Peter Aksten, Headmaster at Korsager Skole, Københavns Kommune: ”…For dem som ikke ved det, blev Karen valgt som årets Valbyborger 2007.”

Kontakt Karen Lumholt på 40 14 49 80

Save

Save

Save

Save