Vælg en side

Sensemaking

Storytelling Novozymes1

Hvis I som ledelse ikke formår at formidle en mening med det, der foregår, vil andre historier om hvad meningen er med det hele tage over – og måske er de knapt så produktive.

Den store udfordring i forandringsprocesser er at give forandringerne mening

Undersøgelser viser, at den vigtigste faktor for arbejdsglæden er mening – at det daglige arbejde giver mening. Hvis den måde, vi arbejder på, forandres, skal vi kunne “se os selv” i det nye.

Vi har som medarbejdere brug for at kunne forklare, hvorfor arbejdet nu skal udføres på en anden måde.

Det er vigtigt, at der ikke kastes vrag på den hidtidige måde at gøre tingene på. Den skal ikke ‘smides ud med badevandet’, men anerkendes – som grundlaget for at det nye kan finde sted. Derfor anbefaler vi at en sensemaking-proces indeholder en del, der er rettet bagud, mod det der var. Det gamle skal værdsættes, for at vi kan blive i stand til at orientere os mod det nye. Og helst skal der skabes en bro mellem det gamle og det nye, som giver mening.

Hvordan vægten skal lægges hos jer – mellem fortid, nutid og fremtid – hvordan processen skal forløbe og hvad jeres særlige historie er, taler vi meget gerne med jer om. Kontakt os direkte på 40 14 49 80, så vi kan drøfte jeres specifikke situation og behov.

Sensemaking er en naturlig del af en forandringsproces, hvad enten det er en strukturel, organisatorisk, strategisk eller kulturel forandring, I er igennem.

Hvis I som ledelse ikke formår at formidle en mening med det, der foregår, vil andre historier om hvad meningen er med det hele tage over – og måske er de knapt så produktive.

Vi faciliterer en proces, som indeholder disse elementer (i større eller mindre grad)
 • aftale med den strategiske ledelse
 • aftale – fælles kick off
 • dannelse af fortællegrupper (story circles)
 • første fortællerunde med fokus på det, der var
 • nye grupper dannes ud fra interesse og forskellige behov
 • anden fortællerunde med fokus på fremtid og strategi
 • udvælgelse og kondensering – redigering
 • Heltens Rejse (berettermodel) bruges som “spejl”
 • accept/ godkendelse af historier
 • historier kobles i mønstre, der skaber sammenhæng/ den røde tråd mellem fortid, nutid og fremtid (tolkning og spejling)
 • evt. formidling på interne og eksterne platforme

Karen Lumholt og Anders Stahlschmidt har gennem 15 år arbejdet narrativt med at skabe mening i forandringer – med rigtig gode resultater og evalueringer. Kontakt os på 40144980.