Vælg en side

Novozymes: At skabe mening med et vanskeligt forløb

Et udviklingsprojekt under Novozymes Biobusiness (hyaluronsyre til medicinske formål) havde måttet fyre 100 medarbejdere i Kina pga. en fejlslagen strategi med en ikke-tilstrækkeligt ren teknologi. Frygten var nu at de tilbageværende 20 RD-medarbejdere i Danmark (research and development) ville sive væk og NZ dermed miste en meget stor investering i et team med meget høj grad af specialisering. Gennem interviews med hele gruppen blev historien om det fejlslagne projekt, om svigt og manglende ledelse, vendt til en historie om mod, kampgejst og en enestående teamspirit, der bar et i bund og grund rigtigt projekt. Efter processen fik HA-teamet grønt lys til med en ny og mere modig strategi at bygge en ny fabrik med 100 nye folk. Projektet har højeste prioritet hos topledelsens Biobusiness, som har afsat nye 600 millioner til projektet årligt.

Kunde: HA-afdelingen (hyaluronsyre-biopolymer) under Novozymes Biobusiness

Periode: april til september 2008

Hvad var behovet?

Fyring af 100 mand havde skabt mangel på tillid og tro på fremtiden hos de tilbageværende ca 20 nøglemedarbejdere, som repræsenterede en stor værdi for virksomheden (R&D-medarbejdere). Risiko for personaleflugt.

Hvad gjorde vi?

Gennemførte en sensemaking proces, først som gruppeinterviews, indsamling og bearbejdning af materiale, udvælgelse af bedste materiale, bearbejdning, teambuilding.

Hvad var udbyttet?

Fastholdelse af R&D medarbejderne, de udgør i dag en meget dedikeret kerne i det nye prestigeprojekt, som har fået tilført 100 nye medarbejdere og ny fabrik bygget i Kina. Biobusiness, som er den del af Novozymes, som ikke arbejder med enzymer, har nu Biopolymer-afdelingen som sit højprioritetsområde. Den bliver tilført nye 600 mill. årligt. Ifølge medarbejdere og ledelse skyldes den positive udgang på historien vores projekt. Processen er fremhævet i flere interne medier som eksemplarisk.