Vælg en side

Værdiproces bottom up

Værdibaseret ledelse fungerer, hvis værdierne lever i organisationen

Værdiprocesser mangler ofte forankring. Det kniber med ejerskab til værdierne. Vi anbefaler en bottom-up proces, hvor medarbejderne byder ind med deres egne eksempler og autentiske viden om god praksis og opgavevaretagelse. Og at denne bottom up proces til sidst kobles med en top down proces, hvor der kobles til det strategiske niveau.

Hvordan processen skal tilrettelægges, afhænger af den historik og særlige situation, der er hos jer. Kontakt os, så vi kan finde ud af hvad der ville være det optimale for jer. Vi har 12 års erfaring i arbejdsmetoden både i det offentlige og det private – med rigtig gode resultater.

Eksempler formidler effektivt værdier, uskrevne regler og best practise

Værdierne materialiserer sig i den måde, de daglige opgaver varetages på. Hvis ikke værdierne kan afspejles i praksis, er de enten ikke de rigtige eller for abstrakte. At finde de gode eksempler, vil ofte involvere hele organisationen. Eksemplerne kan gå på:

 • løsning af særligt krævende opgaver og behandling af særligt krævende kunder (klient/patient/bruger)
 • særligt bemærkelsesværdige præstationer
 • særligt gode samarbejdsrelationer (team-præstationer)
 • særlige ritualer og traditioner, som rummer virksomhedens ‘sjæl’, historie/egenart
Eksemplerne belyser kulturen, som er de levede værdier

– men i høj grad også den viden og de kompetencer, medarbejdergruppen rummer og som herved bliver synlige.

Nogle af eksemplerne vil være udtryk for værdier eller leveregler, der ikke længere er strategisk relevante for organisationen. Derfor anbefaler vi at en bottom up-processen kombineres med en feedback fra ledelsen, der kobler den eksempel-samling, der er fremkommet, med organisationens strategiske mål. Nogle af eksemplerne vil blive valgt fra, fordi de ikke er i overensstemmelse med ledelsens strategi. Ledelsen vil få anledning til at sætte ord på hvilke eksempler, der peger i den ønskede strategiske retning – og hvilke der ikke gør. På denne måde vil værdiprocessen blive naturligt koblet til organisationenes strategi og implementeringen af denne.

De eksempler som vi går efter er kendetegnet ved at være
 • ægte, sandfærdige (ikke opdigtede)
 • troværdige, realistiske (ikke glansbilleder af supermennesker)
 • nemme at identificere sig med – mange kan identificere sig med eksemplets personer eller hændelser
 • er bredt accepterede som sande
 • er bredt accepterede i den gruppe, som er kommet med eksemplet
 • er konstruktive, peger fremad (potentiale ift. strategi og innovation)
 • illustrerer at en ønsket udvikling allerede er i gang (springbræts-historie)

Eksemplerne samles, redigeres, tematiseres – og formidles til de ønskede målgrupper. Vi lægger vægt på at alle der medvirker i processen, nikker ja til de eksempler, der udvælges.

Kort eller lang proces?

Processen gennemføres typisk over et par uger. Et kortere eller længere forløb vil også kunne arrangeres, hvis det passer til organisationens behov.

Vi har 15 års erfaringer med bottom up processer, som har strategisk værdi i organisationen. Kontakt os på 40 14 49 80 og hør mere.