Vælg en side

Historietyper

I Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation arbejder vi med forskellige historietyper. Typerne bruges forskelligt i det strategiske arbejde. Her er nogle af de vigtigste typer:

Helterejsen

De fleste vil gerne udrette noget, de selv og deres gruppe kan være stolte af. En HELT ofrer noget af sig selv. Heltehistorier kan også handle om hele gruppen, der ved hjælp af forskellige egenskaber og kompetencer klarede en udfordring, der så uoverkommelig ud. Heltehistorier maner til nye bedrifter. De giver mod, for de fortæller to ting: At rejsen ud også fører gruppen hjem – og at der er noget ingen kan tage fra gruppen: Viljen til at lykkes på trods af alle forhindringer. Ofte har helterejsen også et strategisk perspektiv.

JEG- og VI-historier

Hvad bidrager jeg med? Hvad er det jeg gør på en helt speciel måde, som skaber værdi? Hvad er min særlige faglige viden? Hvad har jeg følt særlig glæde ved at gøre her i virksomheden eller afdelingen? Mange har aldrig fortalt det til nogen før. Det er sjældent man bliver spurgt.  På samme måde har gruppen nogle fælles VI-historier om, hvad afdelingen bidrager med. “Hvad ville der ske, hvis vi ikke var her?”.

Jeg- og vi-historier giver stolthed og videndeling.

Fremtidshistorier

Historier, der rummer virksomhedens strategiske mål. Det kan være beskrivelser af noget der allerede sker, og som virksomheden gerne vil have mere af i fremtiden. F.eks. hvis man i en bestemt afdeling har udviklet en særlig god måde at behandle kunder på, kan medarbejderne beskrive denne. Ledelsen kan fremhæve historien, så den bliver en trædesten for andre i organisationen, så de kan gå den samme vej. De kan se at det nye allerede eksisterer, og så er det ikke så svært.

Katedral-historier

Tre murere blev spurgt af en forbipasserende, hvad de lavede. Den ene svarede, at han klaskede sten oven på hinanden, den anden at han murede en mur. Den tredje fortalte at han var med til at bygge en katedral, som ville blive den største i Nordeuropa. Katedralhistorier åbner medarbejdernes øjne for den store vision, baggrunden, sammenhængen og giver arbejdet en større mening.

Nej, det skal blive løgn-historier

Negative historier kan provokere os til at forandre det, der skal forandres, når vi ikke vil have historien til at gentage sig. Det kræver mod at suge den selvindsigt til sig, som nogle negative historier rummer. Man må forlade offerrollen og påtage sig ansvaret for at gøre slutningen på historien bedre end begyndelsen. Det handler om at kunne lære af sine fejl.

Fyrtårnshistorier

Det betyder noget, hvordan andre ser på vores virksomhed. Når man fortæller nogen, hvor man arbejder, og de nikker anerkendende og spørger interesseret, giver det stolthed og energi. Fyrtårnshistorien er den, der får andre udefra til at se vores bedrifter som noget, der rager op i landskabet og viser vej for andre. Fyrtårnshistorier skaber positive forventninger og inspirerer – også indadtil. Fyrtårne giver hver enkelt medarbejder identitet og stolthed.

Læs mere her: Storytelling Lumholt & Stahlschmidt