Vælg en side

Brug medarbejdernes egne historier

Udvikling med afsæt i medarbejdernes fortællinger

Af Karen Lumholt, Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation 

Spørger ledelsen oprigtigt efter medarbejdernes egne fortællinger om hverdagen på arbejdspladsen, får de nogle eksem- pler, som ekstremt effektivt formidler virksomhedens værdier og fremadrettede mål.

Medarbejdernes fortællinger afspejler nemlig ikke bare virk- somhedens kultur – de kan også bruges til at konkretisere de fremadrettede visioner og værdier, fordi eksemplerne på det, virksomheden gerne vil, allerede findes.

Sidegevinsten ved at lade medarbejderne fortælle er, at medarbejdernes viden og erfaring bliver mere tydelig for ledelsen – til gavn både for ledelsen og medarbejdernes motivation og arbejdsglæde.

Udviklings- og værdiprocesser, hvor medarbejdernes konkrete fortællinger indgår, viser, hvordan fortællingerne på samme tid afdækker problemerne – og peger på løsningerne. Når de abstrakte værdier og mål skal formuleres, kan medarbej- dernes egne historier bruges til at konkretisere dem. Sidege- vinsten er mere motivation, mere tilfredshed og ejerskab blandt medarbejderne. Artiklen belyser også, hvordan for- tællinger bruges i forbindelse med videndeling og rekrutte- ring.

Download hele artiklen brug medarbejdernes