Vælg en side

Aktiver jeres feedbackkapital

Læs også om Feedbackinstituttet

Lumholt & Stahlschmidt har mere end ti års erfaring med udvikling af feedbackkultur i virksomheder

Den vigtigste ressource i de fleste danske virksomheder er mennesker

Hvad vil det egentlig sige?

At det er medarbejdernes viden, kunnen, evnen til at lære, gå-på-mod, vedholdenhed, refleksioner, opfindsomhed, opmærksomhed, omsorg, empati, energi – og relationer, der er kilder til succes i de fleste virksomheder.

Spørgsmålet er, hvordan vi bruger disse menneskelige ressourcer bedst – sammen? Det gælder om at kanalisere den værdi, som de menneskelige ressourcer udgør, ind i arbejdet. Det kræver, at ledere og medarbejdere giver hinanden produktiv feedback. De fleste virksomheder og organisationer kan derfor få stort udbytte af at pleje og styrke deres feedbackkultur.

Lumholt & Stahlschmidt har mere end ti års erfaring med udvikling af feedbackkultur i virksomheder. Vores måling viser hvor potentialet er størst – og gør det muligt at sætte ind med en målrettet og konkret indsats der, hvor bedre feedback gør en forskel. Samt følge op.

Målinger af feedbackkulturen og dens værdi

Vores måling af virksomhedens eller teamets feedbackkapital afslører, hvor potentialet i at styrke bestemte aspekter af jeres kultur og interne kommunikation er størst. Gevinsten kan være et mere effektivt samarbejde, en stærkere leder-medarbejder-relation, systematisk fejleliminering, et godt miljø for innovation og produktudvikling, et mere effektivt team, et forbedret omdømme og højere trivsel som blandt andet er en forudsætning for et lavere sygefravær og for at fastholde værdifulde medarbejdere.

Feedbackkapital har altså direkte indflydelse på bundlinjen.

Hvordan kan målingen bruges?

Svarene i målingen giver et konkret afsæt for at arbejde målrettet med feedback, både på team- og organisationsplan. Vi kan fra begyndelsen tage fat i de konkrete situationer og områder, som er væsentlige. Uanset om det er at udvikle medarbejdere, produkter, ydelser og processer eller om det drejer sig om at håndtere mislyde i samarbejdet. Målingen er oplagt som opfølgning på en trivselsmåling eller APV, der viser et behov for mere feedback.

Målingen gennemføres som en almindelig elektronisk spørgeskemaundersøgelse. I modtager et resumé af samtlige besvarelser samt en sammenfattende rapport, hvor de tre mest bemærkelsesværdige konklusioner fremhæves. Rapporten indeholder desuden en afspejling af det potentiale, I kan indfri ved at fokusere målrettet på at styrke feedbackkulturen, samt anbefalinger til det videre arbejde.

Udbytte
  • Minimer antallet af kostbare fejl
  • Afskaf konfliktskyhed i forhold til kunder og samarbejdspartnere
  • Udnyt virksomhedens samlede kompetencer mere effektivt
  • Styrk trivslen og nedbring sygefraværet
  • Skab en lærende organisation, der udvikler virksomhedens processer og produkter løbende
  • Fasthold medarbejdere og spar omkostninger på dyre rekrutteringsforløb og oplæring
  • Skab et grundlag for innovation
  • Opbyg en kultur, som er agil og parat til at implementere nye strategier
  • Fokuser på kerneopgaven
Læs også om Feedbackinstituttet