Vælg en side

Lær at give og modtage feedback

Det er ingen tilfældighed, at elitesportsfolk modtager store mængder feedback
Hvis man vil være god til noget, har man brug for såvel opmuntringer som produktiv kritik. Tilbagemeldinger på adfærd og præstationer er forudsætningen for, at medarbejdere og ledere kan styrke deres samarbejde og kompetencer, blive mere præcise, effektive og ikke mindst opleve større trivsel og motivation.
Udbyttet af en stærk feedbackkultur er mangfoldige:
 • Minimer antallet af kostbare fejl
 • Afskaf konfliktskyhed i forhold til kunder og samarbejdspartnere
 • Udnyt virksomhedens samlede kompetencer mere effektivt
 • Styrk trivslen og nedbring sygefraværet
 • Skab en lærende organisation, der udvikler virksomhedens processer og produkter løbende
 • Fasthold medarbejdere og spar omkostninger på dyre rekrutteringsforløb og oplæring
 • Skab et grundlag for innovation
 • Opbyg en kultur, som er agil og parat til at implementere nye strategier
 • Fokuser på det vigtige og det meningsfulde
En god og stærk feedbackkultur skaber effektivitet og arbejdsglæde

Det er godt at kunne anerkende og værdsætte alt det gode, andre gør, men det er også vigtigt at kunne tale om fejl og give gode råd på en ordentlig måde.

I ti år har vi trænet og inspireret medarbejdere, teams og ledere i at give hinanden konstruktive tilbagemeldinger – og til at modtage dem.

Kontakt os, hvis I ønsker at styrke jeres feedbackkultur. Vi foretager målinger af feedbackkultur, holder foredrag, peptalks, workshops, kurser og seminarier om feedback. Og længere forløb for virksomheder, der er meget afhængige af en stærk feedbackkultur.

Skønt at få en rolig og vidende dialog med tyngde, professionalisme med nerve. Med input uden al for megen ”fyrværkeri” af smarte tricks…Man får jo lyst til at fortælle dig noget!
Lise Møller Eriksson, leder af biblioteket på KADK, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Feedback-instituttet

Vi har arbejdet med feedbackkultur i mange år og på den baggrund udviklet metoder til at måle potentialet i virksomheder og organisationer ved at styrke feedbackkulturen. Vi har udviklet jordnære, effektive metoder til at arbejde med de produktive tilbagemeldinger, vi giver hinanden på arbejdet.

Det sidste skud på stammen er Feedbackinstituttet.dk – et netværk, kurser og vidensbase for kommende feedbackagenter

Kontakt os, så vi kan få en dialog om hvordan vi kan styrke feedbackkulturen hos jer.

Måling af ‘feedbackkapitalen’

Med vores måling får I et røntgenbillede af feedbackkulturen og et kvalificeret grundlag at arbejde videre på. Målingen viser på hvilke områder ledere og medarbejdere med fordel kan skrue op for feedbacken og hvad virksomheden kan vinde ved det. Feedbackkapitalen er et udtryk for den værdi feedback mellem medarbejdere og ledere producerer – eller kunne producere, hvis den blev styrket eller aktiveret. Målingen afslører hvilken del af virksomhedens feedbackkapital, der er aktiv og passiv.

Målingen er en kvantitativ undersøgelse, der gennemføres elektronisk.

Kurser for både ledere og medarbejdere

Ofte giver det mening at ledere og medarbejdere får et fælles sæt af begreber og metoder til at give og modtage feedback. Vi afholder kurser for medarbejdere og ledere i at give og modtage feedback. Anerkendende tilgang, konstruktiv kritik, arbejde med konfliktskyhed, måder at modtage kritik på og grundlæggende psykologiske mekanismer, som er i spil, når vi forholder os til hinandens adfærd og præstationer.

Kurser kan kombineres med en feedback-måling, så det tager afsæt i teamets eller virksomhedens aktuelle udfordringer og styrker.

Foredrag og workshops

Trænger I til en pep-talk, et inspirerende foredrag eller en halv dags workshop om feedback? Anders Stahlschmidt, forfatter til ‘Førstehjælp til Feedback’ er en af landets mest efterspurgte foredragsholdere indenfor dette felt.  Han er brændende fortaler for at styrke feedbackkulturen, såvel med mere anerkendelse som med mere konstruktiv kritik. Underholdende, konkret, nede på jorden og med en særlig evne til at inddrage tilhørernes egne erfaringer og dilemmaer.

Foredraget kan kombineres med en feedback-måling, så det tager afsæt i teamets eller virksomhedens aktuelle udfordringer og styrker.

Feedback-circles

En af de mest effektive måder at styrke feedbackkulturen på er ret simpel: Man sætter sig i grupper og taler sammen om, hvad der virker og hvad der ikke virker. Metoden ‘feedback-circles’ sikrer respekt for forskellighed og baner vej for den mest optimale måde at give og modtage tilbagemeldinger på.

Vi faciliterer feedback-cirkles med udgangspunkt i resultaterne fra en feedback-måling.

Feedback-coaching

Vi tilbyder en-til-en-forløb for medarbejdere, der har brug for sparring eller coaching i relation til feedback.

Vores grundlag

Grundlaget for god feedback er viljen til at skabe resultater sammen med andre og give andre noget at vokse af. Det svære er at få modtageren til at opfatte den gode hensigt bag. Kritik bliver ofte opfattet som et angreb, selvom det er ment som en hjælp.

På mange arbejdspladser kniber det med den anerkendende kultur. Ingen ønsker at være en lalleglad rygklapper, så anerkendelse må gives med substans og mening. Og med konsekvens.

Kritik er svært

Grundlaget for god feedback er en vilje til at skabe resultater sammen med andre mennesker – at give andre noget at vokse af. Det kan være i form af anerkendelse eller udviklende kritik. Men hvordan får du modtageren til at opfatte den gode hensigt bag din konstruktive kritik? Kritik bliver ofte opfattet som et angreb, selvom det er ment som en hjælp. Små ændringer i måden at formulere sig på, gør en stor forskel.

Fri tale

Hvis arbejdet med feedback-kulturen skal virke, skal man kunne tale frit. Det er ikke meningen, at nogen skal gå og undertrykke væsentlige tilbagemeldinger, fordi de ikke lige kan formuleres efter bogen eller fordi man er bange for andres følelsesmæssige reaktion. Netop derfor er det mindst lige så vigtigt at anerkende forskellige måder at give feedback på og at lære at modtage feedback (og kritik) på en konstruktiv måde.

Eksempler på indhold:
 • Hvad kan I opnå med mere og bedre feedback?
 • Hvad forhindrer jer i at give den feedback, som vil gøre jer bedre, sammen?
 • Hvordan fokuserer I på det, I er gode til?
 • Hvordan siger I tingene ligeud – uden at skulle angribe personen eller virke undskyldende?
 • At modtage kritik: Lyt, spørg, anerkend – du har ret til at være uenig
 • Hvordan opfatter vi en kritik, vi ikke forstår?
 • Et kritisk blik på den traditionelle “sandwich-model” (pædagog-sandwich)
 • Anerkendende feedback: Hvad giver energi og får os til at vokse i opgaverne?
 • Situationsbestemt feedback
Se mere på Feedbackinstituttet