Vælg en side

Kommunikation 4.0

Tiden er derfor også i langt de fleste sammenhænge løbet fra den traditionelle kommunikationsstrategi, hvor en virksomhed med afsæt i værdier, mission og vision samt mål og rammer, analyserer sine interessenter og beslutter sig for en strategi – hvorefter den eksekveres med diverse key performance indikators.

Fra kommunikation til relation

Envejskommunikation er død. Lineær kommunikation er død. Vi er gået ind i en tid, hvor de fleste former for kommunikation skal være responsiv – dialogisk. Cirkulær. Målgrupperne er aldrig tavse, de taler med. Og de har noget at bidrage med.

Tiden er derfor også i langt de fleste sammenhænge løbet fra den traditionelle kommunikationsstrategi, hvor en virksomhed med afsæt i værdier, mission og vision samt mål og rammer, analyserer sine interessenter og beslutter sig for en strategi – hvorefter den eksekveres med diverse key performance indikators.

I stedet for en lineær kommunikation, skal vi sikre dialog mellem afsender og modtager, så modtageren er afsender ligesom vores corporate afsender, men med en anden rolle.

Vi kalder det for det cirkulære kommunikationsparadigme.

Årsagerne til paradigmeskiftet er mange
 • teknologien med digitale/ sociale medier, der muliggør en hurtig og fleksibel dialog
 • afsenderne (virksomhederne og organisationerne) lever i dag med langt mere transparens – man kan ikke “skjule sig” for offentligheden
 • der er et krav om at virksomheder og organisationer skal være mere ærlige og oprigtige som afsendere
 • brugere (målgrupper) er i dag sammenlignet med tidligere mere veluddannede og vant til at være medproducenter og medskabende på indhold
 • traditionel mål- og rammestyring er for rigid og kompleks og kan ikke bruges til at forudsige den spirende fremtid, da den ofte bygger på data, der er forældede
KURSUS Kommunikatørens nye roller

Det er derfor på tide at revurdere synet på kommunikation. Den digitale tid har stærke og kompetente brugere, som både skal involveres og guides. Begreber som afsender og modtager, mål og midler, strategi og planer, budskaber, kanaler og medier skal revurderes.

Som kommunikatør skal du træne en lang række nye roller og opgaver.

 • Du skal søge viden blandt brugerne i stedet for at forsøge at vide alting selv (crowdsource)
 • Du skal samskabe indhold (cocreation) med brugere og interessenter
 • Du skal være kurator på andres indhold, frem for at producere alt indhold selv
 • Du skal være vært og mediator både i digitale grupper og analogt ved live events
 • Du skal planlægge og gennemføre agile og fleksible strategier, som har plads til brugernes feedback og innovation
Kursisterne siger om kurset “Kommunikatørens nye roller”
 • “Karens kursus er rigtigt godt. Højt fagligt niveau, og hun er en energisk underviser, der ikke spilder tiden. Som kursist føler jeg virkelig, at jeg får value for den tid, jeg bruger på det.”
 • “Et supergodt kursus med meget nyttig viden, som ‘afmystificerer’ de nye paradigmer og bygger bro fra den gamle kommunikationstradition, som jeg er opdraget med, og til den nye
  digitale verden.”
 • “Tusind tak for et vildt brugbart kursus. Jeg er fan af din måde at undervise på. Du har en skøn energi og ro og så har du den erfarnes evne til at improvisere og sadle om undervejs. Jeg er vild med det. Stor begejstring herfra.”
 • Meget engageret underviser med stort overblik og overskud. Det hidtil bedste DJ-kursus, jeg har deltaget i.”
 • “Karens kursus er rigtigt godt. Højt fagligt niveau, og hun er en energisk underviser, der ikke spilder tiden. Som kursist føler jeg virkelig, at jeg får value for den tid, jeg bruger på det.”
 • “Var særligt begejstret for de konkrete eksempler… Meget konkret og brugbart!”
 • “Kursets høje faglige niveau og meget konkrete fokus. En ny måde at forstå kommunikation på sociale medier.”
 • “Underviserens nærvær og evne til at redegøre for et stort og komplekst emneområde på kort tid.”
 • “Meget kompetent underviser, også sympatisk. Kursets to dage giver tid til reflektion og uddybning.”
 • Superrelevante emner – lige hvad jeg havde håbet på.”
 • “MEGET TILFREDS. Tak for et godt kursus.”
 • “Meget – for mig – relevant stof.”
 • “Dejligt at det var så konkret og ‘hands on’ – og at den bagvedliggende teori også blev gennemgået.”
 • “Dejligt at kurset strakte sig over to dage. Det gav mulighed for at synke stoffet, inden repetitioner og nyt stof blev fyldt på næste dag.”
 • “Dejligt at der kun var 14 deltagere på kurset. Det gav tid og plads til at komme i dybden med alle spørgsmål.”
 • “Karen er formidler med stor gennemslagskraft, engagement, viden og overblik. Hun er en sikker facilitator, der kan improvisere og inddrage med autoritet og rummelighed.”

Karen Lumholt har 10 års erfaring i at undervise i strategisk kommunikation – både på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, i Dansk Journalistforbund og i Dansk Kommunikationsforening. Kontakt Karen direkte på 40 14 49 80 for at aftale et virksomhedskursus.

KURSUS Fra kommunikationsstrategi til relationsstrategi

Case: Relationsstrategi i Køge

Når dialogen er reel og ønsket om at blive klogere ved mødet med interessenterne er ægte. Fra udfordring til mulighed – fra mulighed til konkurrencefordel.

 • Den moderne kommunikation må være dynamisk og fleksibel for at være troværdig.
 • Målgruppen er medproducent på budskaber, medier, midler og metoder
 • Kommunikatøren er til stede som synligt subjekt og tager medansvar for dialogen
 • Principper
 • Udfordringer
 • Redskaber
 • Resultater

Undervisningen indeholder øvelser i nye metoder til research, analyse, interviews, møder og dialogformer mv. og er målrettet ledere og kommunikationsmedarbejdere, som står for virksomhedens kommunikations- og relationsstrategi.

KURSUS Kommunikation Tour de Force – den store kommunikationsordbog
Skærmbillede 2015-10-07 kl. 15.59.04

På trods af de nye tider drejer det sig på mange kommunikationsarbejdspladser stadig om at kunne arbejde inden for rammerne af en lineær strategi med mål og rammer.

Formålet med dette kursus er derfor toleddet:

 • at gøre deltagerne fortrolige med den traditionelle ”kommunikationsordbog” – det gamle kommunikations-paradigme, som benyttes på de fleste direktionsgange som en integreret del af ledelse og styring *)
 • at ruste deltagerne til at prøve kræfter med det nye, dialogiske syn på kommunikation (relations-strategi) og udvikle metoder inden for denne.
*)Hvad betyder mission, vision og værdier for kommunikationsarbejdet? Hvad er forskellen på en strategi og en politik? Hvordan fungerer en interessentanalyse i praksis? Hvad betyder issue management, crisis management, change management osv.? Hvorfor taler alle om change management - og kan man ikke bare skrotte alle de buzzwords, der bruges i kommunikation?

Undervisningen er primært målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med strategisk kommunikation i praksis. I undervisningen vil der være et væld af eksempler og perspektiveringer, som gør ”buzzwords” begribelige og anvendelige.

Kurset forløber over 2, 3 eller 4 dage.

 

Kursisterne siger om “Kommunikation Tour de Force”
 • Niels Ole Krogh, kommunikationsrådgiver & journalist (DJ), Master i Professionel Kommunikation: ”Et på alle måder godt kursus. Karen er en fantastisk formidler – autentisk med noget på hjerte, inde i stoffet og god til at sætte det ind i relevante sammenhænge. Karen scorer højt på alle parametre”.
 • Else Marie Andersen, journalist (DJ): ”Det var et supergodt kursus med en lydhør Karen Lumholt, der formåede at inspirere og give mod til at gå i gang + et godt fagligt indhold, der var lige til at gå til. Jeg fik lige den praktiske indføring, jeg manglede til at turde tilbyde min arbejdsplads at lave en kommunikationsstrategi. Det knokler jeg med lige nu.. og synes jeg fik rigtig mange gode praktiske redskaber til at gå i gang med det. Et super supplement til den uddannelse, jeg har i kommunikation i forvejen. Thumbs up for Karens undervisning!”
 • Christina Alfthan, journalist (DJ): ”Nu kan jeg nemt overføre den journalistiske metode til kommunikation.”
 • Eva Johnsen, journalist (DJ): “Det var godt at få præsenteret nogle nye områder, som jeg slet ikke havde set som interessante før. Du var god til at vække interesse for dem og få dem ned på et jordnært niveau.”
 • Lene Vind, journalist (DJ): ”Jeg synes, at jeg har fået mange begreber ‘ned på jorden’ og nu kan koble dem med min egen kunnen/erfaring. Det var f.eks. rigtig godt at udføre en SWOT-analyse på sin egen virksomhed. For mig var det lige præcis hvad jeg manglede.”
 • Mads Peter Aagaard Madsen: ”Rigtig god idé den første dag med at tage udgangspunkt i en konkret problemstilling, som gruppen skulle forberede til 2. dag. Super relevant og genkendelige problemstillinger, som gjorde casen jordnær. Rart også at få oplevelsen af, at man ikke er alene med alle sine små/store udfordringer. Jeg følte generelt at niveauet, emnet, formidlingen mm ramte mig og mine behov ret rent”.
 • Karen Marie Reimann, journalist (DJ): ”Jeg fik nogle helt nye begreber, som kunne sætte ord på noget af det, jeg allerede gør og nogle ord, der viser en struktur og tankegang, som kan bruges i mange sammenhænge. For mig er min kombination af humanist og journalist blevet endnu mere tydelig og brugbar… Dejligt at få sat indhold og ”brugsanvisning” på en hel masse kommunikationsudtryk. Nu har jeg fået en værktøjskasse, jeg rent faktisk ved, hvordan jeg kan bruge og hvilke emner, jeg fortsat kan dygtiggøre mig indenfor. Dias er meget brugbare og illustrative. Og jeg vil bruge dem helt konkret, når jeg skal løse en kommunikationsopgave.”

 

KURSUS Strategisk kommunikation i praksis
Skærmbillede 2015-10-07 kl. 16.03.18


Den traditionelle kommunikationsstrategi er en lagkage med mange lag – læs modellen nedefra og op…

Kom i gang med virksomhedens/organisationens interessentanalyse, kommunikationsstrategi og kommunikationsplan – på den dynamiske måde, som inddrager brugerne og hvor du hele tiden bliver klogere undervejs.

Vi tager afsæt i jeres egne cases og jeres egen virksomhed/organisation. Kurset forløber optimalt over 5-7 over dage og er målrettet medarbejdere og ledere, der har ansvar for virksomhedens kommunikationsstrategi.

 

Kursisterne siger om “Strategisk kommunikation i praksis”

(Kurset har i en årrække været holdt på DMJX i samarbejde med Peter Mose)

 • Gitte Petersen Søby, kommunikationskonsulent: “På kurset gav du mig chancen for at holde et oplæg, som blev godt modtaget. (..) Efter kurset gav du mig en anbefaling på LinkedIn. Da jeg takkede dig, så svarede du, at i netværkssamfundet gav man frit, fordi det skabte positive ringe i vandet. Den indstilling har jeg taget til mig. I dag fejrer jeg, at jeg har været selvstændig kommunikationskonsulent i en uge. Noget af det mod, jeg skulle bruge for at træde ud i det uvisse, har en tråd tilbage til dit kursus og din opbakkende måde at undervise og være på. Tak fordi du tog os alvorligt dengang, og ikke bare høvlede endnu et kursus af. Det betød noget for mig og det skal du vide.”
 • Ditte  Uno Christensen, PA i Takeda Pharma: ”Det var et helt igennem fantastisk kursus, Peter og Karen præsenterede os for! Jeg fik systematiseret den viden, jeg allerede havde om kommunikation og i øvrigt lært en ufattelig masse nyt, som jeg glæder mig til at gøre brug af. Her fra skal der i alle tilfælde lyde en stor tak til jer begge – det var en fornøjelse!”
 • Lena Smith, Administrativ med speciale i sprog og undervisning: ”Som deltager i et nyligt afholdt kommunikationskursus på Medie- og Journalisthøjskolen har jeg kun rosende ord til overs for Karen. Hendes brede erfaring og skarpe faglighed var sammen med hendes imødekommende væsen med til at gøre kurset til et spændende, vedkommende og frit forum.”
 • Anders Fromberg, Content & Relationship Manager at ReelTrak: ”Peter og Karen havde skruet et særdeles brugbart kursus sammen, der med en god balance mellem teori og praksis gav os de nødvendige værktøjer i forhold til at lave strategisk kommunikation. Den læring; teorien omsat til praksis, og de tilhørende begreber, bruger jeg nu dagligt i mit job som Projektleder.”
 • Luise Balle, Head Of Promotion – GL Music: ”Karen har en fantastisk indlevelse med sit varme og inspirerende sind, og de studerende fanges ind… Karen er en meget dedikeret underviser med et højt fagligt niveau, som giver de studerende muligheden for hele tiden at udvikles. En menneskelig rejse som jeg sent vil glemme.”

 

Feedback fra medundervisere

Julie Lindegaard, kommunikationsrådgiver, journalist og kursusleder: “Tak for et perfekt indslag i dag – du bekræftede mig i ALT jeg havde forsøgt at lære dem! Tak!”

Peter From Jacobsen, underviser på DMJX: “Rigtig mange tak for dit oplæg hos os. Det fungerede virkelig godt, og der var en del der refererede til det efterfølgende som virkeligt inspirerende. Det var super fedt.”

Peter Mose fra Hegelund & Mose:  ”Karen Lumholt er en fremragende underviser – pædagogisk, inddragende, anerkendende. Jeg har haft fornøjelsen af sammen med Karen at føre adskillige hold akademikere og journalister op til eksamen i strategisk kommunikation efter et undervisnings-forløb på seks uger. Karen binder tingene sammen på en måde, så undervisningen skrider frem, som den skal, men også så der bliver tid til refleksion og perspektivering undervejs.”

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save