Vælg en side

Om at gøre noget modigt

Hvordan kan man bruge historier om andre til at forandre sit eget liv?

 

Af Anders Stahlschmidt

Historier handler om nogen man kan spejle sig i, sammenligne sig med og måske føle noget for. De syv kvinder vi fortæller om i denne avis, har selv taget det modige spring, som andre – måske du, der læser disse linjer – også får lyst til at foretage en dag. Ved at læse hvordan andre har klaret de vanskeligheder og udfordringer, man møder som kvindelig leder, får man en konkret og håndgribelig viden, som man forhåbentlig kan overføre til sit eget liv. Historier kan virke som inspiration, de kan give én mod til selv at tage springet.

Det er det vi bruger historier om helte og heltinder til. De er eksempler til efterfølgelse.

BEGYNDELSEN

Måske er du ved at uddanne dig, måske har du allerede et job. Måske er du den chef, der skal hjælpe en dygtig kvinde med at blive leder. Alle historier begynder i den verden, du kender i forvejen. For heltinderne i denne avis begynder deres historier i de fleste tilfælde med at de kender deres fag og deres hverdag temmelig godt. Måske endda lidt for godt.

Forestil dig, at du selv er heltinden. Du er god til dit job, alt er godt, men så sker der noget. En eller anden begivenhed gør dig opmærksom på, at der findes en anden verden. Det er som om noget presser sig på. Noget eller nogen giver dig uro. Ideen om, at du kunne springe ud i det og blive leder har pludselig sat sig fast i din hjerne. Måske er det en person, der foreslår dig det. Måske slår tanken ned i dig som et lyn, eller den har ligget længe og ulmet. Hvem ved, måske er det lige nu – mens du læser denne artikel – at du mærker at eventyret kalder.

Når noget nyt skal ske, bliver mennesker bange. Derfor vil der sikkert dukke masser af gode grunde op til, hvorfor du IKKE skulle følge din idé. Du ser måske for dig, hvordan du mislykkes, hvordan du slet ikke har den styrke, der skal til eller de evner, der kræves. Hvorfor kan alting ikke bare være som det altid har været? Du kender selv svaret. Når først man har fået sådan en idé, så er det svært at forlade den igen.

Du befinder dig i virkeligheden på en korsvej. Og den retning du vælger at gå vil være afgørende for, om der bliver en historie ud af det eller ej. Vælger du at gå heltindens vej eller vælger du at give op og leve med at du forspildte chancen? For nogle vil undskyldningen lyde: ”Jeg tror bare ikke tiden er inde. Jeg er ikke klar. Måske skal jeg lige…” et eller andet.

Du har brug for nogen eller noget, der fortæller dig, at tiden ER moden. At du kan. Én, der tror på dig og som kan se de evner hos dig, som du ikke selv kan se. En mentor. Det kan være en god veninde, din chef, din mand eller et andet menneske. Din mentor er en meget vigtig hjælper for dig. Men i den fase, du befinder dig i nu, vil du måske opleve ham/hende eller den som én, der presser dig. Ud mod det ukendte.

PÅ TÆRSKLEN TIL NOGET NYT

Det er som i de store eventyr. Når du nærmer dig et afgørende vendepunkt drages du på den ene side frem mod en tærskel til en ny verden og samtidig ryster du af angst. Tærsklen til den nye verden vogtes ofte af nogen eller noget, der vil forhindre dig i at fortsætte. Ikke af ondskab, men af angst for hvad der vil ske, hvis du gør alvor af det. For nogen er det en nærtstående person. Dit barn, din mand, dine forældre, en stemme inde i dig selv, dine kolleger. Tærsklens vogtere vil ofte være nogen, du holder af og som holder af dig. Det er det, der gør det så svært at slippe forbi.

Måske bliver du tvunget forbi af omstændighederne. En uventet hændelse hjælper dig på vej. Et uheld. Et held. Du vil mærke angstens kolde pust i din nakke, mens du befinder dig på tærsklen til det nye. Adrenalinen pumper i dit blod. Men lige så snart du står med begge fødder i eventyret, så mærker du også en lettelse og modet vokse.

Nu er du leder. Eller på vej til at blive det.
Pludselig går det op for dig, hvor meget du IKKE vidste om denne nye verden. Og hvor meget du stadig ikke ved. Du skal finde ud af, hvordan tingene fungerer her. Afprøve dine formodninger. Teste din personlige styrke og autoritet. Dine holdninger og værdier. Andres reaktion på din nye rolle. Måske har du gamle kolleger, du nu pludselig er chef for? Hvordan reagerer de på det? Hvem er dine venner nu? Hvem modarbejder dig? Hvor er dine egne styrker og svagheder? Alle disse spørgsmål vælter frem, mens du bevæger dig længere og længere ind i det ukendte.

DEN STORE PRØVELSE

På et tidspunkt vil du opleve, at du står overfor en stor prøvelse. Måske består den i en konflikt mellem hensynet til din familie og ansvaret på jobbet. Måske det er et opgør med en anden chef eller en gruppe medarbejdere. Eller det er en afgørende test på din præstationsevne: Kan du skaffe ordren, der reder virksomheden?

Det er her du skal bevise om du dur eller ikke dur som leder.. Den store test vil måske nok tilføje dig et nederlag. Måske mister du din uskyld. Noget du havde lovet dig selv aldrig at gøre, bliver du måske nødt til at gøre alligevel? Noget af dit gamle jeg dør. Men sådan er alle eventyr. En heltinde er ikke en heltinde – uden at hun ofrer noget.

Efter den store prøvelse handler det om at tage følgerne, konsekvenserne. Se den nye virkelighed i øjnene. Du kan sikkert fejre en triumf. Større eller mindre. Men du passer på ikke at begå hybris, for der er stadig et stykke vej at gå, før du mestrer at være leder. Der venter dig en sidste prøvelse. Når du har klaret den, vil ingen længere kalde dig leder på prøve. Dette er svendeprøven, den endelige test. Og så finder du dig selv. Ikke som du var, ikke som du troede du skulle være, men som du er blevet efter alt, hvad du har været igennem.

Du kan nu fortælle din egen heltindehistorie som andre kan lære af. Og med den i hjertet er du klar til at møde nye fremmede verdener med andre store og små udfordringer.

Download artiklen som pdf

Om at gøre noget modigt