Vælg en side

Udvikling af lokaljournalistikken

Lolland-Falster Lovestorm er et eksempel på et bottom up initiativ, der har udviklet sig til et samskabt medie med 28.000 brugere – Lolland-Falster Folketidende indgår som ambassadør

Vil I helt frem i skoene som lokalt medie?

Det kan lade sig gøre – uden væsentligt flere ressourcer. Men det kræver nytænkning. Lær hvordan I bliver et medie, som jeres brugere ikke kan undvære. Brugernes yndlingsmedie. Lær hvordan I samskaber indhold sammen med brugerne. Og hvordan I tager de digitale sociale medier i brug som en ressource til at crowdsource viden, indhold og ambassadører.

Kursus for lokaljournalister og -redaktører

Lokale medier har en unik mulighed for at blive den digitale tidsalders nye publicservice medie, hvor indholdet skabes i samspil med brugerne. På dette kursus arbejder I med at designe og facilitere samarbejdet med brugerne – og udvikler jeres egne ideer til hvordan I bliver et nyskabende lokalmedie – ud fra en righoldig og internationalt orienteret værktøjskasse.

 • I kommer ud af de vante rutiner og lukkede redaktionslokaler – og I finder ressourcer, I ikke vidste I havde til rådighed.
 • I skaber større netværk og øget loyalitet blandt jeres brugere – og I får ny legitimitet og relevans som medie, fordi I inddrager jeres kompetente borgeres viden og input bl.a. via de sociale medier.
 • I lægger en plan for hvordan I vil designe og faciliterer samarbejdet med brugere og interessenter i lokalområdet – og bliver et nyskabende lokalmedie.
Program

Medierevolutionen. Fra medie til platform

 • Den digitale revolution og en radikal nytænkning af medier og indhold – den store helikoptertur. Alle nye medier er nichemedier.
 • Crowdsourcing af viden og research – cocreation af indhold. Introduktion til begreber og modeller
 • Læserne/mediebrugerne som medspillere – De Correspondent, CNN, ProPublica (+ andre eksempler)

Lokale mediers særlige muligheder, rolle og opgave

 • Lokale medier som genvej til mediernes nye legitimitet. Hyperlokale medier – eksempler fra Detroit, Gjellerupparken, Rantzausgade og Odder
 • Rødøvre Lokalnyt som eksempel på et lokalt samlingspunkt, der også er igangsættende
 • Drøftelse af økonomi/ressourcer og dilemmaer
 • Samarbejdet med Facebookgrupper. Platformens enkle teknologi

Journalistens nye roller

 • De sociale netværk – principper, dynamik og perspektiver
 • Journalisten som netværksfacilitator og indholdskurator
 • Journalisten som frivilligleder og community organizer
 • Live events

Borgerne som indholdsproducenter

 • Hvad er godt indhold? Relevans og engagement.
 • At opbygge og vedligeholde et forum for lokalområdets interessenter: beslutningstagere, foreninger, ildsjæle og ad hoc-borgergrupper
 • Borgerjournalister, meddelere og bloggere – uddannelse, etablering af samarbejde og rollefordeling. Brøndby Strand som case
 • Tekster, fotos, video og podcast – analoge og digitale produkter
 • Dilemmaer, principper, ideer og gode råd.
 • Nye genrer og formater.

Live events og analoge møder

 • Erfaringer med live events, dilemmaer og økonomi
 • Facilitering af borgermøder og live-debat

Lokale kampagner og aktivisme, solutions journalism

 • Solutions journalism, civic journalism og aktivistisk journalistik som begreb
 • Fyns Stiftstidende som case
 • Refleksion: Hvad kunne lokal aktivisme og solutions journalism være hos jer?
 • På god fod med interessenterne uden at miste journalistisk integritet
Kursusleder

Karen Lumholt er journalist og har grundlagt gruppen ”Danmarks bedste nyheder – forum for konstruktiv journalistik”. Hun har undervist på en lang række konferencer, workshops og kurser for lokale medier og deres journalister og har også været med til at udvikle nye koncepter for lokaljournalistikken.

Hun er gennem firmaet Lumholt & Stahlschmidt en kendt underviser og foredragsholder inden for procesledelse, borgerinddragelse, storytelling og community organizing og har bl.a. skrevet bøgerne ”Historier der flytter mennesker”, ”Det relationelle menneske” og ”Det personlige samfund”.

Hendes agenda er at vise vejen for de nærlokale medier ind i en ny medietidsalder, hvor der sker en gen-lokalisering samtidig med globaliseringen – og behovet for lokale medier som community-skabere derfor er voksende.

Form

Masser af perspektiverende indsigt i den nye medievirkelighed, masser af inspiration fra 50 andre mediehuse, der har taget brugerne ind som medskabere og har skabt eller styrket en lokal dagsorden, der involverer og engagerer brugerne. Masser af stimulerende peptalks og optimisme på lokale mediers vegne. Vi bruger mange cases – både fra indland og udland.

Målgrupper

Journalister, redaktører og udgivere på lokale og regionale medier samt aktivister og iværksættere, der ønsker at eksperimentere med nye nærlokale medieformer.

Udbytte

Rigtig meget tro, håb og kærlighed til lokalmediet og mod til at kaste sig ud i nye formater.

Tidligere kursister siger…

Kan du anbefale andre at deltage i kurset? Skriv et par sætninger om hvorfor (hvis du kan)…

 • Ja! Det er dejligt forfriskende med et los i røven. Der er så meget trummerum, at man helt kan glemme galskaben.
 • Ja. Man skal have mod på at tænke HELT ud af boksen, men det tror jeg også på er nødvendigt. På dette kursus bliver alle muligheder vendt i fællesskab med folk, der også brænder for stærke lokale medier i fremtiden.
 • JA! Mange gode, konkrete og brugbare eksempler på ting og tiltag, man kan sætte i værk på mandag – eksempelvis “Værktøjskasse til det åbne mediehus”
 • Jeg kan helt klart anbefale andre at deltage i kurset! Oplæggene er meget kvalificerede og giver HÅB om at journalistikken har en vigtig rolle at spille i fremtiden – hvis vi forandrer os!
 • JA!! Se pkt. 2! (At der er masser af indgange til at begynde at lave noget anderledes – også i det små. Jeg behøver ikke at revolutionere det hele på én gang.)
 • Ja! Det er bare en virkelig nødvendig diskussion af hvilken rolle, vi som medier skal udfylde i fremtiden – en debat, som jeg ofte oplever en stor berøringsangst overfor.
 • Ja! Der var virkelig stof til eftertanke. “Plejer” bliver i den grad udfordret.

Hvad vil du især tage med dig hjem?

 • Jeg vil forsøge at være mere åben over for kampagnejournalistik
 • Jeg vil prøve at redefinere “avisens rolle” – vi skal nok være mere aktive medspillere i lokalsamfundet
 • “Vis dine våben” – prøve at være mere åben overfor borgerne og lade dem se, hvad vi gør, hvorfor og hvordan – samt lade dem bidrage
 • Mulighederne i kampagnejournalistik
 • Muligheden for at bruge mig selv mere i nyhedsformidlingen og i debatter
 • De konkrete værktøjer til at inddrage borgerne
 • Definér problemerne med borgernes hjælp!
 • Det fysiske møde er godt!
 • Vi skal åbne medierne og tage brugerne/borgerne med på råd!
 • MOD på at ændre kursen en lille smule ved hjælp af små, nye redaktionelle tiltag (ideerne, som blev udviklet sammen med de øvrige deltagere)
 • At der er masser af indgange til at begynde at lave noget anderledes – også i det små. Jeg behøver ikke at revolutionere det hele på én gang.
 • Den aktivistiske, kampagneorienterede tilgang: Er mit medie relevant for folk i mit område?

Hvilke emner husker du især som inspirerende på kurset? 

 • De udenlandske eksempler/mediecases, som inspiration til nye relationer mellem borgere og medier
 • Konkrete eksempler fra Rødovre og Fyens Stiftstidende
 • Indblik i løsningsjournalistik og kampagnejournalistik
 • Øvelser i debatrollen
 • “Giv magten til brugerne – slip mediet løs!”
 • “Brugerne har masser af viden – brug den!”
 • Journalistens nye roller: netværksfacilitator og indholdskurator
 • Facilitering af borgermøder og live-debat (øvelser)
 • Solutions journalism – oplæg og refleksion
 • Ordstyrertips + øvelse
 • At være moderator på live events – det var ude på det dybe vand, men jeg er jo blevet spurgt, og næste gang siger jeg sgu ja!

 

Kontakt Karen Lumholt på 40 14 49 80