Vælg en side

For ledere

Vi træner og udvikler ledere med udgangspunkt i konkrete situationer og udfordringer. Der er masser af teori på hele det felt, der hedder ledelsesudvikling og mange af de ledere vi træner har en god bagage med fra andre uddannelser.

Vi har gjort det til vores speciale at tage udgangspunkt i den enkelte leders rolle, person og relationer – praksisnær udvikling. Kun når det giver mening, kobler vi hverdagens ledelsesudfordringer til relevant teori, trends og tanker på området. Dem følger vi tæt.

Træning af autoritet
Spørgeteknik
Feedback – giv andre noget at vokse af
Strategisk storytelling
Det nye kommunikationsparadigme
Konflikthåndtering
Assertion
Primadonnaledelse