Vælg en side

EKSEMPEL PÅ PROGRAM Præsentationsteknik

Dette en-dags-kursus har været holdt flere gange i en større virksomhed, der ønsker at træne deres interne undervisere i at holde oplæg og undervise deres kolleger og kunder. Inden kurset har deltagerne forberedt en præsentation på 3-5 minutter. Præsentationen skal være autentisk, den skal enten være en del af en de har holdt eller en de kunne tænkes at holde.

Deltagerantal: 6-15

VELKOMMEN

Indledende snak om personlige erfaringer, udfordringer og motivation

  • Hvordan ved man, at man har sit publikums opmærksomhed og forståelse?
  • Hvad er svært?
  • Personlige udfordringer
  • Rollen som oplægsholder, ‘rettigheder og pligter’
  • At tale er at lytte
 DET DYBE VAND

Opvarmningsøvelse: Hold et foredrag, du ikke kender. Du får nogle stikord og skal ellers improvisere. Skab talen mens du holder den. Vi koncentrerer os om:

  • Placering
  • Stemme
  • Øjenkontakt
  • Nærvær
HJÆLPEMIDLER
  • Powerpointshowets bermudatrekant og hvordan man undslipper den
  • Gode retningslinjer for tekstmængde, billeder, grafik mm
  • Forholdet mellem skriftsprog og mundtlig formidling
TRE PRÆSENTATIONER

Gruppearbejde: Hver gruppe vælger en præsentation. Hvordan gør vi de tre PowerPointpræsentationer bedre ud fra retningslinjerne, vi har gennemgået?

BRYD MONOTONIEN

Tilrettelæggelse af en hel undervisningsdag: Variation mellem oplæg, involvering, gruppeopgaver, summe to og to og øvelser i plenum. Eksempler på øvelser mm.

  • Undgå ‘rejs jer op for at rejse op øvelser’
  • Cases – fordele og ulemper
  • Undgå øvelser, der er for komplicerede
  • Undgå øvelser, der tager for meget tid at stille an til
Flere præsentationer

Deltagerne fremlægger andre af de medbragte præsentationer

GIV ET EKSEMPEL
  • Chunking – gør det abstrakte konkret
  • Gruppearbejde: hvordan gør vi de tre præsentationer mere konkrete og med flere eksempler?
INVOLVERING
  • Dialog m deltagerne. Hvilken type spørgsmål kan man stille? Hvordan bruger man sin placering i rummet til at styre dialogen? Hvordan skaber man lyst hos deltagerne til at involvere sig?
  • Kritiske tilhørere
  • Gruppearbejde: vælg en præsentation, der vil egne sig godt til involvering. Vælge en person, der skal holde præsentationen/styre dialogen.
EVALUERING
  • Hvordan arbejder I videre med det her?
  • Hvad vil I træne?
  • Hvad vil l I gøre anderledes?