Vælg en side

Strategiudvikling

Den narrative vej til strategiudvikling

Vi arbejder med strategiudvikling på flere forskellige måder. Når vi gør det med et narrativt afsæt, skaber vi sammen med jer den historie, der bedst rummer, beskriver og formidler jeres strategi. Du kan læse mere om de narrative metoder og strtegisk storytelling her. 

Kontakt os for at drøfte, hvordan det bedst gribes an i netop jeres tilfælde.

Processen er en del af resultatet

Den strategiske fortælling har ikke blot til formål at formidle et indhold. Mens vi arbejder med jeres fortælling, påvirker I nemlig selv strategiens udformning. Processen er i sig selv med til at virkeliggøre strategien.

Når vi arbejder strategisk med fortællinger, kan vi gøre det ud fra to forskellige perspektiver:

1  Strategien tager afsæt i en historie

En eller flere fortællinger fra organisationen, som er autentiske, kan begrunde, anskueliggøre eller konkretisere en strategi. De giver strategien kød og blod. Det kan være et lærende eksempel, en rollemodel eller en hændelse, man fortæller for at påvirke organisationen i en bestemt retning (evt. en springboard story).

2  Strategien ER historien

Strategien kan også betragtes som en historie i sig selv – en Helterejse. Den følger typisk en række faser, som har vist sig at være fælles for de fleste historier i vores kulturkreds og samtidig for de fleste klassiske udviklings- og læringsforløb.

At kunne genkende Den Store Historie i strategien, styrker dens gennemslagskraft, men giver også strategien en retning, som måske ikke var åbenbar før.

De to perspektiver udelukker ikke hinanden, men kan ofte komplementere hinanden. Ofte vil den store historie (strategien) bestå af en række mindre historier (autentiske eksempler og rollemodeller).

Kunsten er at koble den store historie om strategien med autentiske eksempler fra organisationen.

Det komplekse bliver enkelt

Vi tilbyder intensive forløb i strategisk storytelling for ledere og andre med ansvar for kommunikationen.

Strategisk fortælling er på én gang helt enkelt og nemt – og samtidig en form, der kan rumme og beskrive alt det komplekse og sammensatte, som en organisation er – og som kan være vanskelig at rumme eller formidle på andre måder.

Forløbet ledes af Anders Stahlschmidt eller Karen Lumholt. Begge er erfarne proceskonsulenter.

Kontakt os for at drøfte, hvordan vi tilpasser et forløbet til jer..

NYT: Strategisk rådgivning

Vi tilbyder som noget nyt strategisk rådgivning med fokus på, hvordan virksomheden kan tage mere samfundsansvar. Vores rådgivning baserer sig ikke kun på narrative metoder, men også på analyser af samfundsudviklingen.

Oplæg og analyser bliver til efter en grundig samtale med jer om de udfordringer og mål, I har.

Karen Lumholt har mange års erfaring i at iagttage og analysere samfundsudviklingen.

NB: Strategisk rådgivning bør ikke forveksles med strategiudvikling som proces. Se mere om strategisk rådgivning her.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save