Vælg en side

Forankring

stratetegiimplementering
En strategi implementeres bedst, hvis den er solidt forankret i medarbejderkulturen

En strategi bliver troværdig, hvis den hele vejen igennem kan konkretiseres og belyses af eksempler fra de forskellige dele af organisationen.

Abstrakte principper og strategier bør altid kunne oversættes til noget, vi gør i dagligdagen – og hvordan vi gør det i de forskellige afdelinger.

Vi arbejder med tre niveauer for formidling:

 • principper (det er godt at…)
 • leveregler (her hos os betyder det at…)
 • eksempler (konkret gør vi det sådan…)

Du kan bruge os, hvis du ønsker en narrativt baseret implementeringsstrategi.

Story Circles

Vi benytter os af såkaldte story circles, som vi igennem 15 år har erfaring for giver et solidt fundament for en forandring, der skal implementeres i organisationen. En story circle er en gruppe, der gennem en proces med aktiv lytning og anerkendende spørgeteknik får produceret en række fælles historier, der afspejler oplevelser og værdier. Igennem processen gøres personlige historier fælles.

Processen kan hele vejen igennem tilpasses den situation, I befinder jer i. Kontakt os derfor for en uforpligtende dialog om jeres behov. Forløb af denne type tilrettelægges altid i tæt samarbejde med det strategiske niveau i organisationen.

Forløbet er desuden velegnet, når virksomhedskulturen i forskellige afdelinger og teams skal afdækkes. Et forløb med story circles har endelig den effekt, at deltagerne bliver hørt og får anerkendelse. Det kan gennemføres med alle medarbejdere eller et udvalg af medarbejdere (teams) – i lille eller stor skala efter behov.

Interviewgrupper sammensættes ud fra en viden om den dynamik, der vil opstå i grupperne. Vi anbefaler, at grupperne sammensættes, så de er relativt homogene.

Forløbet indeholder typisk:
 • Forventningsafstemning og klare aftaler med ledelsen
 • Research. Styregruppe og følgegruppe
 • Briefing af medarbejdere
 • Interviewgrupper dannes.
 • Kick off
 • Medarbejderne interviewes i grupper på 8 (mellem 4 og 12)
 • Fortællinger udvælges og bearbejdes
 • Midtvejsmøde med ledelse (styregruppe/følgegruppe). De bedste historier præsenteres og diskuteres
 • Der udarbejdes en skriftlig version af historierne, som også tolker materialet
 • Historier og rapport versioneres til hhv. intern og evt. ekstern brug
 • Offentliggørelse og præsentation (eventuelt et medarbejderarrangement)
Muligt ekstramateriale:
 • Versionering til interne og eksterne medier (intranet, foto, video, Facebook, pressekit).
 • Portrætter, videoblog, lydfiler til download
 • Præsentationsmateriale (PowerPoint) mhp. formidling til resten af organisationen eller eksternt

Vi har 15 års gode evalueringer og resultater med narrativt baserede implementeringsprocesser. Kontakt os på 40144980 eller 24801469.