Vælg en side

EKSEMPEL PÅ PROGRAM Gennemslagskraft

Dette program er et oplæg til en kunde, som ønskede at træne sin personlige gennemslagskraft og autoritet. Undervejs justerede vi lidt, så træningen hele tiden fulgte den udvikling vi oplevede. De fire sessions blev afholdt med en-to ugers mellemrum.

I vores telefonsamtale har jeg noteret følgende fokuspunkter:
 • Du vil gerne opnå større gennemslagskraft i større forsamlinger
 • Redskaber til og sikkerhed i at kunne styre en dialog, især i mindre forsamlinger
 • At kunne håndtere og integrere afbrydelser, så de bliver en del af en dialog
 • Generelt at bløde din stil op, så du fremstår mere levende og dynamisk
 • Frihed og velbefindende i rollen som mødeleder med de rettigheder, der naturligt knytter sig hertil
De ting jeg umiddelbart synes vi skal træne er:
 • Struktur i en fremlæggelse, så du altid har et spor at vende tilbage til
 • Improvisation, så du bliver i stand til at skabe en tale mens du holder den
 • Spørgeteknik under facilitering
 • Afbrydelser – både at andre afbryder dig, men også din evne til at afbryde andre på en behagelig måde, men med naturlig autoritet
 • Krop og stemme – placering i rummet
 • Pauser
 • Nærvær
 • Indarbejde den følelsesmæssige dimension – patos

Vi tilretter programmet, når vi begynder arbejdet, hvis jeg kan se, at vi skal gå lidt andre veje.

Rammen

Jeg foreslår at vi aftaler tre-fire sessioner á to timer og derefter vurderer om du vil gå videre.

Hvis du har et rum på dit arbejde, hvor vi kan træne i de to første sessioner, er det mest praktisk.

Første session:

Jeg gir dig nogle øvelser og redskaber. Vi taler og træner. Ingen forberedelse fra din side. Jeg giver dig en øvelse til næste gang.

Anden session:

Jeg har givet dig en eller to øvelser med hjem. Vi evaluerer og træner nye tekniker og redskaber.

Tredje session:

Du har igen forberedt en opgave. Vi træner denne gang i et anderledes lokale, som jeg arrangerer. Det kan være en mindre teaterscene, en kirke eller et andet rum, der vil udfordre dig.

Fjerde session:

Vi træner med et lille publikum, der kan afbryde dig og som du kan gå i dialog med. Det kan være en blandet forsamling med nogle af dine kolleger og en gruppe udenforstående, som jeg arrangerer.