Vælg en side

Teamudvikling

Teambuilding behøver ikke foregå i en kano, på en klatrevæg eller i en
indiansk svedehytte. Det kan faktisk være lige så sjovt at fortælle historier – og for mange mere meningsfuldt.

Vi har erfaring med at afholde fortælleworkshops med teams, der vil styrke deres identitet, selvbevidsthed, synlighed og stolthed. Det er sjovt! Og de får historier med hjem, som de aldrig glemmer!

Vi tilrettelægger dagen, så den passer til de behov, den kultur og de udfordringer, der er i det konkrete team. Vi anbefaler at I kontakter os og fortæller lidt om teamet, og at vi derudfra lægger en plan for dagen (evt. flere dage). Listen herunder kan inspirere til indholdet:

Storyshopping

Deltagerne fortæller to og to over for hinanden autentiske historier fra virksomheden. Der skiftes partner – der fortælles og genfortælles nye historier – til sidst udvælges og genfortælles de sjoveste, mest rammende eller mest pinlige historier. Det skal prøves!

Anerkendende fortælling

Der benyttes en særlig interviewmetode, som har fokus på personlige og kollektive sejre, kvaliteter og højdepunkter – en meget energigivende oplevelse for alle.

Story circles

Organiseret smalltalk, dvs. historiefortælling i grupper med fødselshjælper, der holder fast i tema og en anerkendende tilgang.

Pralerunde og kunstkrig

Hver afdeling eller team præsenterer sine egne historier, gerne i form af organiseret “praleri”, en tale, en skulptur, en mobile, en sang eller et digt. De mest bemærkelsesværdige
bidrag præmieres i hver genre.

Karen Lumholt har gennem 12 år specialiseret sig i historiefortælling som teambuilding med rigtig gode evalueringer.