Vælg en side

EKSEMPEL PÅ PROGRAM Feedback

Dette en-dags-program har vi gennemført i flere forskellige virksomheder. Deltagerantallet har varieret fra 12 til 50.

Programmet kan tilrettes til en tre timers workshop.

Hvad vil I opnå ved at blive bedre til at give hinanden feedback?
  • Jeres egne dagligdags udfordringer og kultur.
  • I hvilke situationer fungerer jeres feedback godt?
  • I hvilke situationer fungerer det ikke så godt?
Hvad er konstruktiv feedback? 

Mennesker er flokdyr, som gerne vil bidrage med noget. Uden feedback føler vi os udenfor. Vi vil gerne have at vide, at vi er med i flokken, at der er brug for os. Det er dette grundlæggende behov, som rummer nøglen til, hvordan vi giver hinanden konstruktiv feedback. Hvis du vil have noget af mig, vil jeg gerne give det, hvis du forkaster noget, jeg har gjort, bliver jeg utryg.

Kompetencemolekylet

Vi giver feedback for at gøre hinanden bedre, for at styrke hinandens kompetencer. Vi har imidlertid en tendens til at glemme, at kompetence ikke kun er viden. Derved bliver vores værktøjskasser stærkt begrænsede, når vi vil give feedback andre kan vokse af.

Kortøvelsen

Vi går rundt i den samme verden, men har forskellige kort at navigere efter. Vi ved det egentlig godt, men glemmer det. Kortøvelsen illustrerer, hvor svært det kan være at kommunikere effektivt sammen og giver et begreb at tale ud fra, når det er svært at forstå hinanden.

Den positive hensigt

Ingen kommer på job for at være en dårlig kollega. Men visse personers adfærd blokerer vores lyst og incitament til at give god, anerkendende feedback. I denne øvelse træner vi et enkelt redskab, der gør det muligt at finde en hensigtsmæssig feedback-strategi overfor de persontyper, der irriterer os eller som er svære at kommunikere med.

Anerkendelse og kunsten at styre en kano

En undersøgelse fra 2007 viste at en million danskere sjældent eller aldrig oplever at få ros eller anerkendelse af deres chef. Samme undersøgelse peger i lighed med mange andre på, at man yder mere, når man får anerkendelse. Men anerkendelse skal virke troværdigt og det gør det ikke, hvis man altid giver det på en og samme måde. Få en række ideer til, hvordan I kan give hinanden anerkendelse, der skubber i den rigtige retning.

Et brusebad af anerkendelse

Mærk på egen krop, hvordan det er at få gruppens uforbeholdne anerkendelse: Hvad synes de andre du bidrager med? Hvad ville de savne, hvis du ikke var i gruppen? 

At modtage kritik på en konstruktiv måde

Det er nemmere at give konstruktiv feedback, når man ved at modtageren også tager imod på en konstruktiv måde. Få fire forskellige strategier til at modtage feedback: Krigerstragetigen, offerstrategien, teflon-strategien og overskuds-strategien. Ikke alle er lige heldige.

Sedlen

Beskriv en situation, hvor du gerne ville have givet en kollega eller chef noget feedback, men undlod fordi du var i tvivl om, hvordan det ville virke. Du kan også vælge at beskrive en situation, hvor du sagde noget, men fik det sagt på en dårlig måde, der virkede helt forkert. Sedlen kan blive læst op, og det er tilladt at beskrive situationen anonymt.

Lige ud af posen

Bebrejdelser, anklager, ros med indbygget kritik og karakterforbandelser kommer der ikke noget godt ud af. Hvordan siger man noget kritisk på en måde så det hverken er syltet ind i undskyldninger eller virker aggressivt?

Jeg er god

Gentag de ting du fik at vide i brusebadet. Formuler det, så vi kan høre, at du selv tror på det.

Stoleleg

Læreren sidder på en stol. Du skal bede ham flytte sig. Tro på det, føl retten til det, brug dit kropssprog og din stemme og ikke mindst: Din placering til at demonstrere den nødvendige gennemslagskraft.

Evaluering

Hvad kan I gøre anderledes?