Vælg en side

Konstruktiv og løsningsorienteret journalistik

I den konstruktive og problemløsende journalistik bevæger vi os ind i grænselandet mellem journalistik, kommunikation og deltagermobilisering.

Den 4. statsmagt i en ny rolle

Se artikel om Karen Lumholts arbejde for konstruktiv journalistik.

Se blogindlæg af Karen Lumholt. Se Karens artikel om Lolland-Falster, som er et eksempel på hvorfor konstruktiv journalistik er en nødvendig opgave.

Der er brug for en ny slags journalistik, som gør os stolte af vores fag – en videreudvikling af faget.

Konstruktiv og problemløsende journalistik

Den konstruktive og problemløsende tilgang journalistik er en videreudvikling af journalistikkens rolle som 4. statsmagt: den magt, der har til opgave at understøtte borgernes demokratiske deltagelse, oplysning og handlemuligheder.

Som genre vil den konstruktive journalistik formidle nuancer, bygge bro, involvere, mobilisere og understøtte borgernes handlekraft. Den traditionelle journalistik har i nogen grad haft den modsatte rolle end den, der oprindelig var tiltænkt journalistikken: den har bidraget til apati, opgivenhed og lede ved demokratiets institutioner.

Skabe tillid, bygge bro, vise løsningsmuligheder og understøtte handlekraft

Der er brug for en journalistik, der bygger samfund og mennesker op ved at pege på løsninger og muligheder og understøtte tillid, empati og forståelse. Journalistik der afdækker og formidler handlemuligheder – og ikke standser ved beretningerne om fejl, forhindringer og svigt.

Samtidig er der brug for kommunikationsfolk, der ikke alene formidler glansbilledet, men går ind åbent i konflikterne, medierer, finder løsninger.

I den konstruktive og problemløsende journalistik bevæger vi os ind i grænselandet mellem journalistik, kommunikation og deltagermobilisering.

Er det et område, du finder spændende? Vil I være med til at nyudvikle redskaber og metoder til mere løsningsorienterede former for journalistisk ideudvikling, research, interview, brugerinvolvering eller kampagner? Så kontakt os på 40 14 49 80 og lad os tale nærmere om et forløb, som kan designes efter dit medies eller din kommunikationsafdelings behov.

Videos
Podcast om den nye journalistik
KURSUS Konstruktiv og problemløsende journalistik – praksis og videndeling

Træn de nye redskaber, metoder og mindset sammen med andre journalister og kommunikationsfolk. På denne workshop skal vi ideudvikle, eksperimentere, afprøve, teste og reflektere over praksis og perspektiver:

 • det ekstra nyhedskriterium: find løsninger
 • løsningsorienteret research
 • interessenterne, hvad kan de bidrage med?
 • interview-teknik, spørgeteknik: gå efter erfaringer, udfordringer, løsninger og perspektiv
 • berettermodeller: Heltens Rejse
 • den digitale mobilisering
 • journalistens nye roller og nye mission
 • facilitator, mediator og organisator
 • journalistik eller kommunikation?
FOREDRAG Lokaljournalisten som facilitator og nærlokal civilsamfundsaktør

Journalistens nye rolle i lokalsamfundet kan blive som

 • brobygger og mediator
 • facilitator og organisator
 • aktivist og kampagneleder
 • løsningsdetektiv
 • omdømme-opbygger

Kan denne rolle forenes med den klassiske journalistik? Og hvordan?

FOREDRAG Sociale medier og løsningsorienteret mobilisering
 • Hvad betyder det for mediebilledet, at brugere og samfundets hovedaktører nemt kan komme i forbindelse med hinanden og gå i direkte dialog på nettet? Hvilken ny rolle får medierne og journalisten?
 • Mobilisering på nettet
 • Hvordan burger moderne NGO‐er, ad hoc netværk, civilsamfundsaktører/medlemsorganisationer og politiske bevægelser de sociale medier til at mobilisere og sprede budskaber?
 • Hvordan sikres bæredygtigheden, når den første interesse har lagt sig?
 • Hvordan kan den nye aktivisme spille sammen med traditionelle interesseorganisationer og foreninger?
Målgrupperne
 • journalister og redaktører på mediearbejdspladser
 • kommunikationsmedarbejdere og nøglepersoner på frivilligområdet og i NGO’er
 • kommunikationsmedarbejdere og nøglepersoner i det offentlige, hvor ønsket om at udvikle journalistik og kommunikation, der understøtter medborgerskab og et aktivt civilsamfund i samarbejde med andre sektorer, er på agendaen.
Underviseren

Karen Lumholt er medstifter af Danmarks Bedste Nyheder – forum for konstruktiv journalistik. Hun har i flere år gæsteundervist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i emnerne Konstruktiv og kritisk lokaljournalistik, Journalistik tæt på borgerne og Journalistik i samspil med brugerne.

Karen har gennem 20 år arbejdet med medborgerskab og mobilisering i lokalsamfund – de sidste 10 år også via de sociale medier. Hun er medstifter af Familiepolitisk Netværk og af Landdistriktspolitisk Netværk, der alle er eksempler på inddragelse, samskabelse, politikudvikling, løsninger og samarbejde via medierne.

 • Nick Allentoft, Direktør og partner, Netmediet DenOffentlige: “Jeg har lige læst bloggen om mediemobningen på Journalisten.dk og blev opløftet af hvordan den sætter ord på så elegant og rammende. En fantastisk kobling… Hvis det har jeres interesse, vil jeg gerne tilbyde at Karens tekst om mediemobning kan udgives. Missionen fortjener al mulig opbakning og støtte, og matcher i øvrigt vores manifest udmærket på værdierne.” 

 

 

 • Journalist Bo Østlund, www.skrivegaarden.dk: “Noget af det mest forstandige, jeg længe har læst. Del, del, del. En lille, men vigtig brik, til puslespillet af en bedre presse. Og et bedre land.”

 

 • Fayme Alm, www.faymedia.dk “Instämmer till fullo. Mycket fint civilkurage som Karen Lumholt visar här. Jag har redan delat artikeln på Facebook.”

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save