Vælg en side

Feedback – giv andre noget at vokse af

Læs om Feedbackinstituttet

Vi er eksperter i feedback – vi tilbyder
 • Foredrag
 • Workshops
 • Træning
 • Måling

Det er ingen tilfældighed, at elitesportsfolk modtager store mængder feedback. Hvis man vil være god til noget, har man brug for såvel opmuntringer som produktiv kritik. Tilbagemeldinger på adfærd og præstationer er forudsætningen for, at medarbejdere og ledere kan styrke deres samarbejde og kompetencer, blive mere præcise, effektive og ikke mindst opleve større trivsel og motivation. Udbyttet af en stærk feedbackkultur er mangfoldige:

 • Minimer antallet af kostbare fejl
 • Afskaf konfliktskyhed i forhold til kunder og samarbejdspartnere
 • Udnyt virksomhedens samlede kompetencer mere effektivt
 • Styrk trivslen og nedbring sygefraværet
 • Skab en lærende organisation, der udvikler virksomhedens processer og produkter løbende
 • Fasthold medarbejdere og spar omkostninger på dyre rekrutteringsforløb og oplæring
 • Skab et grundlag for innovation
 • Opbyg en kultur, som er agil og parat til at implementere nye strategier
 • Fokuser på det vigtige og det meningsfulde
Vi har arbejdet med feedbackkultur i mange år

På den baggrund har vi udviklet metoder til at måle potentialet i virksomheder og organisationer ved at styrke feedbackkulturen og jordbundne, effektive metoder til at arbejde med de produktive tilbagemeldinger, vi giver hinanden på arbejdet.

Kontakt os, så vi kan få en dialog om hvordan vi kan styrke feedbackkulturen hos jer.

Måling af ‘feedbackkapitalen’

Med vores måling får I et røntgenbillede af feedbackkulturen og et kvalificeret grundlag at arbejde videre på. Målingen viser på hvilke områder ledere og medarbejdere med fordel kan skrue op for feedbacken og hvad virksomheden kan vinde ved det. Feedbackkapitalen er et udtryk for den værdi feedback mellem medarbejdere og ledere producerer – eller kunne producere, hvis den blev styrket eller aktiveret. Målingen afslører hvilken del af virksomhedens feedbackkapital, der er aktiv og passiv.

Målingen er en kvantitativ undersøgelse, der gennemføres elektronisk.

Ledertræning

En leder, der er dygtig til at udfordre og anerkende sine medarbejdere samt til at bane vejen for en stærk feedbackkultur, kan udrette store bedrifter. Feedback er en essentiel del af en leders personlige kommunikation. Vi træner ledere i grupper og en-til-en i metoder og personlig håndtering af feedbacksituationer.

Kurser for både ledere og medarbejdere

Ofte giver det mening at ledere og medarbejdere får et fælles sæt af begreber og metoder til at give og modtage feedback. Vi afholder kurser for medarbejdere og ledere i at give og modtage feedback. Anerkendende tilgang, konstruktiv kritik, arbejde med konfliktskyhed, måder at modtage kritik på og grundlæggende psykologiske mekanismer, som er i spil, når vi forholder os til hinandens adfærd og præstationer.

Kurser kan kombineres med en feedback-måling, så det tager afsæt i teamets eller virksomhedens aktuelle udfordringer og styrker.

Foredrag og workshops

Trænger I til en pep-talk, et inspirerende foredrag eller en halv dags workshop om feedback? Anders Stahlschmidt, forfatter til ‘Førstehjælp til Feedback’ er en af landets mest efterspurgte foredragsholdere indenfor dette felt.  Han er brændende fortaler for at styrke feedbackkulturen, såvel med mere anerkendelse som med mere konstruktiv kritik. Underholdende, konkret, nede på jorden og med en særlig evne til at inddrage tilhørernes egne erfaringer og dilemmaer.

Foredraget kan kombineres med en feedback-måling, så det tager afsæt i teamets eller virksomhedens aktuelle udfordringer og styrker.

Feedback-circles

En af de mest effektive måder at styrke feedbackkulturen på er ret simpel: Man sætter sig i grupper og taler sammen om, hvad der virker og hvad der ikke virker. Metoden ‘feedback-circles’ sikrer respekt for forskellighed og baner vej for den mest optimale måde at give og modtage tilbagemeldinger på.

Vi faciliterer feedback-cirkles med udgangspunkt i resultaterne fra en feedback-måling.

Feedback-coaching

Vi tilbyder en-til-en-forløb for ledere, der har brug for sparring eller coaching i relation til feedback.

Lær blandt andet
 • at give medarbejdere kritik, der udvikler dem – og ikke stresser dem
 • at give anerkendelse, der booster medarbejdernes lyst til at bruge evnerne fuldt ud
 • at variere din feedback så den er situationsbetsemt

Grundlaget for god feedback er viljen til at skabe resultater sammen med andre og give andre noget at vokse af. Det svære er at få modtageren til at opfatte den gode hensigt bag. Kritik bliver ofte opfattet som et angreb, selvom det er ment som en hjælp.

På mange arbejdspladser kniber det med den anerkendende kultur. Ingen ønsker at være en lalleglad rygklapper, så anerkendelse må gives med substans og mening. Og med konsekvens.

Se Feedbackinstituttets tilbud