Vælg en side

Relationel velfærd

Velfærd 4.0 – Er velfærd andet end det, der kan købes for penge?

Vi har skabt et dyrt velfærdssystem, men har måske tabt det vigtigste på gulvet: de menneskelige relationer?

Du har ikke meget glæde af et perfekt måltid mad, hvis du ingen har at dele det med.

En teknokratisk velfærdsbutik

Vores verdensberømte velfærdsmodel har de sidste par årtier været på gal kurs. Velfærd er blevet til ydelser og service i en teknokratisk velfærdsbutik. Nu står vi over for et paradigmeskifte.

Ægte velfærd må tage afsæt i spørgsmålet: Hvad gør mennesker lykkelige?  

Relationel velfærd går begge veje

Skal vi forstå hvad velfærd egentlig er, skal vi forstå mennesket-i-sine-relationer.

Mange bruger ordet relationel velfærd, om den vej vi skal gå.

Mennesker er blevet opdelt i ressourcestærke og -svage. Men sandheden er, at den der giver får kræfter af at give, men kun hvis nogen vil tage imod. Vi kan ikke undvære hinanden.

Vi kan ikke undvære at have nogen at give til.

Mål- og rammestyringen fejlede

I nogle årtier røg faglig ledelse og tillid til de ansatte ud til fordel for en teknokratisk og akademiskforståelse af velfærd og de relationsfaglige professioner – samt en mere og mere minutiøs styring af de ansatte.

Nu erkender politikerne og det offentliges eget evalueringsinstitut, at mål- og rammestyringen har fejlet. I hvert fald i sin hidtidige form med teknokratiske key performance indikatorer, der måler på noget andet end det, der har betydning.

Vi har fået et dyrt og dårligt system, som ikke hjælper dem, der har allermest behov.

De offentligt ansatte er stressede og flygter

Velfærdssamfundets professionelle kæmper med rekordhøje stresstal, fordi selvbestemmelsen og meningsfuldheden mange steder er taget fra dem. Mange af dem opgiver jobbet og flygter til andre brancher.

Vi må erkende, at også de ansatte folder sig bedst ud i tillid, handlefrihed og værdighed. Det er meningen med arbejdet, der holder os motiverede, glade og raske.

At kunne se sig selv i øjnene. (Quit quitting?)

De forpligtende fællesskaber producerer velfærd

Ikke alle velfærdsopgaver skal løses af professionelle. En stor del af velfærden hører naturligt til i de omsorgsfulde og forpligtende fællesskaber – såvel de formelle som de uformelle. Det handler om civilsamfund, nærsamfund, familie og i den udvidede familie.


Relevante bøger af Karen Lumholt 

 • Det personlige samfund. Personalisme i praksis, red. af Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensen (2015, forlaget Vindelsti)
 • Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv, red. af Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensen (2015, forlaget Vindelsti)
 • Karen Lumholt er (bl.a. sammen med Jonas Norgaard) medforfatter til en række kronikker og debatindlæg om emnet, se listen med artikler her.
 • Karen har redigeret to antologier for Selskabet for Fremtidsforskning, der handler om de frivillige og forpligtende fællesskaber, og hvordan de er ved at forandre sig.
 • Jonas Norgaard Mortensen er i øvrigt forfatter til en yderst velskreven bog om personalisme, som kan anbefales: Det fælles bedste  – introduktion til personalismen, af Jonas Norgaard Mortensen (2012 og 2014, forlaget Boedal)

 

“Det personlige samfund” og “Det relationelle menneske” er udgivet på forlaget Vindelsti og redigeret af Karen Lumholt

Mennesket kan ikke reduceres til en ting eller et formål for andres handlinger. Den enkelte er et formål i sig selv og bliver til gennem relationer og engagement. Fællesskab er derfor ikke i modsætning til vores frihed, men en forudsætning. Vi er hinandens liv og skæbne og bliver til gennem at elske og blive elsket.

Relationel velfærd

Udviklingen de seneste 15-20 år inden for professionel velfærd, familieliv og bysamfund viser, at relationer og fællesskab er under pres. Omsorgen mellem mennesker er blevet mindre, efterhånden som velfærdsstatens systemer er blevet mere bureaukratiske og centraliserede.

De offentlige styringsmodeller har vist sig utilstrækkelige – og de frivillige byder ind, for at dæmme op for ensomhed, stress og psykisk mistrivsel. Både ansatte inden for offentlige velfærd og civilsamfundets mange aktører efterspørger et velfærds-paradigme, som sætter menneskets relationelle natur i centrum for en forståelse af velfærd. Vi kan ikke leve uden ægte omsorg og kærlighed – og vi må være en person og ikke bare et personnummer.

Men hvordan kan et sådan værdigrundlag omsættes i praksis? Vi tilbyder en udviklingsdag for hele medarbejdergruppen – og et inspirations-foredrag.

Karen Lumholt har siden 1998 været aktiv i samfundsdebatten, sidst som direktør og talsmand for tænketanken Cura, der arbejder for stærkere civilsamfund og et mere relationelt velfærdssyn. Kontakt Karen på 40 14 49 80.

UDVIKLINGSDAG Relationel velfærd som velfærdsparadigme – hvordan?

Der er behov for en egentlig tillidsreform, der sætter velfærdsinstitutioner fri og genskaber tillid til den fagprofessionelles dømmekraft og evne til at agere ud fra sund fornuft og empati. Det kræver en kæmpe holdningsændring og andre ledelsesformer.

Vi arrangerer udviklingsdagen i samarbejde med jer, fordi den handler om hvordan I, inden for de rammer som I har, kan styrke relationer, tillid, engagement og værdighed for både ansatte og borgere.

 • Brikker til et nyt velfærdsparadigme – introduktion til personalismen.
 • Inddragelse af medarbejdere, borgere/brugere (elever, patienter) og frivillige
 • Det er ikke nemt – men det er svært på en mere meningsfuld måde
 • Hvordan omsætter vi et mere relationelt syn på velfærd – i praksis?
 • Handleplaner

Udviklingsdagens formål er at inspirere jer til at bruge personalismens menneskesyn i jeres daglige virke. Vi finder sammen med jer frem til de principper og redskaber, som gør et et mere relationelt syn på velfærd muligt at praktisere inden for jeres virkefelt og faglighed.

Dagen planlægges i tæt samspil med jer og i samarbejde med Kim Tverskov fra Tverskov Kommunikation og Udvikling.

FOREDRAG Det relationelle menneske og det personlige samfund

Inspiration fra personalismens menneske- og samfundssyn. Idegrundlag, principper og praksis. Foredraget tager afsæt i de to bøger Det relationelle menneske og Det personlige samfund og kan tilpæsses den pågældende medarbejder- eller frivilliggruppe.

Et foredrag varer en time efterfulgt af ca. en time til en erfaringsbaseret dialog mellem deltagere og oplægsholder samt mellem deltagerne indbyrdes. Dialogen kan vare fra 20 til 90 minutter. Deltagerantal fra 20 til 120.

BØGER OG ARTIKLER som baggrund for udviklingsdag eller workshop/foredrag

Karen Lumholt har redigeret antologierne Det personlige samfund – personalisme i praksis og Det relationelle menneske – personalisme i perspektiv for tænketanken Cura. Her udfolder 48 fagpersoner, praktikere og tænkere et mere relationelt syn på velfærd inden for forskellige videns- og virkefelter.

Skærmbillede 2015-06-18 kl. 13.07.58

 • Se Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensens to artikler om relationel ledelse – i Lederweb og i Dansk Kommunikationsforenings blad Kommunikatøren
 • Se Karen Lumholt og Elsebeth Gerner Nielsens kronik om omsorg og design af relationer
 • Se Karen Lumholts kronik om ensomhed
 • Se Karen Lumholts kronik om hvordan civilsamfundet udgør et modspil til konkurrencestaten
Målgrupper
 • Faggrupper og medarbejdergrupper i det offentlige, fx inden for omsorg, pædagogik, pleje, undervisning/læring og udvikling.
 • Ledere
 • Frivilliggrupper – NGO’er og civilsamfundsaktører
Eksempler på faglige indfaldsvinkler

Foredrag og udviklingsdage kan have vidt forskellige faglige indfaldsvinkler – eksempler

 • et nyt omsorgsbegreb med relationerne i centrum
 • pædagogik med hjertet
 • familieliv, work/life-balance, den nære omsorg i centrum
 • psykisk trivsel og mistrivsel skal forstås relationelt
 • medborgerskab og frivillighed
 • hvordan får vi stærkere civilsamfund – “den nye landsby”
 • oprøret fra Udkanten – veje til genskabelse af det gode liv på landet
 • relationel ledelse
Deltagere, læsere og samarbejdspartnere ifm. relationel velfærd og velfærdsinnovation siger…

Jonas Norgaard Mortensen, Author and Consultant: ”Dyb integritet, stærk faglighed, autentisk passion, aktivt medborgerskab og ægte menneskelig empati. Karen er noget særligt – som menneske og samarbejdspartner.”

Per Tornvig, selvstændig, Holstebro: “Jeg så dig i DR2 forleden i indslaget om “Klogskab” mv. Det gør mig rigtig glad, når nogen nuancerer debatten og slår fast, at der findes rigtig gode kræfter overalt i landet. Som vestjyde der bor i Holstebro, er jeg led og ked af debatten om Udkantsdanmark. Alene ordet er utrolig stigmatiserende. Der er både udvikling og afvikling over alt i samfundet, så sproget omkring det bør være langt mere nuanceret. Og det synes jeg, at du var eksponent for i indslaget. TAK for det :-)”

Niels Arbøl, biolog, forfatter til bl.a. bogen ”Det moderløse samfund”: “Det har været en god oplevelse, at du har formået at trænge igennem lydmuren og få medierne til at fokusere på småbørnsfamiliers stressniveau og forældres behov for alternativer til institutioner. Jeg har mødt mange, der er frustrerede over, at en viden, som vi i dag har på hele området småbørn, familie og stress, ikke er blevet omsat til lydhørhed i pressen, endsige politiske initiativer (som i fx Sverige). Jeg har, som du måske ved, for et par år siden udsendt en bog ’Det moderløse samfund, en naturvidenskabelig kulturkritik’, der ser problemet i et større kulturkritisk perspektiv. Desuden har jeg forsøgt at råbe Det Radikale Venstre op ved henvendelse til politikere på Chr.borg, foreløbigt uden resultat. Men så er det jo godt, når det lykkes for andre, så tak for det!”

Lotte Hvas, læge, tidligere næstformand i Etisk Råd – om antologien “Det personlige samfund”: “Stor tak for den fantastiske bog, som jeg har læst med det samme – Lidt af en bog må jeg sige! Godt (og lærerigt) indhold, mange positive og konstruktive ting at bygge videre på – smukt redigeret – ikke et eneste kapitel for meget eller overflødigt. Og sikken et lækkert layout. Håber virkelig den bliver læst af mange!”

Lone Møller, Landskoordinator, Home-Start Familiekontakt – støtte til småbørnsfamilier: “Kære Karen og Jonas. Jeg føler mig beriget og håber at dette bliver den nye sociale andelsbevægelse, som jeg har ventet på  – og arbejdet for uden at vide at det var det, jeg gjorde. I er fantastiske. TAK!”

Tonny Nielsen, leder af CenterPartiet: “…hvor er det flot at I, i dén grad har fået sat børnefamiliernes vilkår på dagsordenen. Det kræver et rigtig stort solidt stykke benarbejde at brænde igennem mediemuren og få politikerne i tale om sådanne større strukturelle spørgsmål. Jeg tager hatten af for Jer alle sammen i CURA. I gør det virkelig godt. I kan være rigtig stolte af jer selv. I gør en forskel. Tak. Keep up the good work!”.

Rikke Wesch, chefkonsulent at Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen: ”Karen har en særligt evne for at se muligheder, koblinger og potentialer. I arbejdet med Valby Lokaludvalg har Karen konstruktivt brugt sine evner til at få sat blandt andet, iværksætteri, integration og skoleudvikling på den politiske dagsorden. Karen er sådan en, der får sat gang i tingene. Det er skægt og inspirerende at arbejde sammen med Karen.”

Søren Bald, cand. mag.: ”Hermed en påskønnelse af den indsats, som du bedriver på skoleområdet. Det er både smukt og uegennyttigt”…

Klaus Bondam, Director at The Danish Cyclists’ Federation: ”Karen Lumholt har med et enormt engagement og stor indsigt og indignation rejst en lang række væsentlige problematikker i hendes lokalområde Valby – og det er mit indtryk at der hersker stor lokal respekt om hendes aktive indsats.”

Helle Dahn, service assistant, front office manager, receptionist: ”Karen er en fantastisk ildsjæl, der kan råbe op og rette folkets opmærksomhed mod emner hun brænder for. Hun gør det på en måde og i et sprog alle kan forstå uden at det bliver plat eller banalt for eliten”.

Søren Harbo, Fuldmægtig at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet: ”…Derudover er hun en stjerne i paneldebatterne – dem skal hun have mange flere af!”

Mette Hedegaard, lærer at Nyager Skole, Rødovre: ”Karen Lumholt er en uovertruffen mentor og sparringspartner… Karen har kort og godt integritet. Karen har indsigt i og forståelse for sociale sammenhænge og jeg kender kun Karen som et varmt, ærligt og dybt kompetent menneske.”

Marie Helene Andersson, Senior Research Scientist at Ferring Pharmaceuticals: ”Karen’s enthusiasm to improve conditions at schools, in the neighborhood and for ethnic minorities is admirable.”

Trine Runge, IT-arkitekt at Sceneit: ”…Karens approach to cases in life and work is reflective and exploring. She take pure interest in human life, which in a positive way reflects her dedicated work for getting a better world.”

Bettina Kyö, mentor, beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune: ”Jeg er fuld af respekt for Karens store samfundsmæssige engagement.. Karen er refleksiv, rolig, beslutsom og går til enhver sag med et godt overblik og solide argumenter (-) og kan servere svære budskaber på en både sober og overbevisende måde. Jeg vil (-) anbefale hende til alle, der har brug for en yderst professionel person indenfor kommunikation, undervisning og rådgivning”.

Lisa von Bülow, læser: “Du skal have en varm tak for din artikel i Information. Det er dog det klogeste indlæg jeg længe har læst” (kritik af konkurrencestaten)

Tænketanken Cura

Tænketanken Cura er en netværksbaseret tænketank inspireret af personalismens menneske- og samfundssyn. Personalismen vægter menneskets relationelle og engagerede natur og dets iboende værdighed. Menneskesynet kan beskrives sådan her:

Mennesket kan ikke reduceres til en ting eller et formål for andres handlinger. Den enkelte er et formål i sig selv og bliver til gennem relationer og engagement. Fællesskab er derfor ikke i modsætning til vores frihed, men en forudsætning. Vi er hinandens liv og skæbne og bliver til gennem at elske og blive elsket.

Save

Save