Vælg en side

Karen Lumholt

Karen Lumholt er journalist, analytiker og tidl. direktør for Tænketanken Cura. Hun rådgiver og holder foredrag om nye fællesskaber, relationel velfærd, narrative processer, journalistik, nye medier og politisk påvirkning.

Anders Stahlschmidt

Anders Stahlschmidt er organisationskonsulent og arbejder for offentlige og private virksomheder med at udvikle god ledelse, samarbejdskultur, konflikthåndtering og feedback i praksis.

Fremtidens fællesskaber

Det er veldokumenteret at det er i relationer og fællesskaber, mennesker finder trivsel og livskraft. I nærsamfund, boligområder, kvarterer, landsbyer, kommuner, foreninger, på arbejdspladsen og på nettet genopfinder vi lige nu fællesskaberne. Også institutionerne og velfærden er under forandring. Karen Lumholt skriver om og forsker i hvordan og hvorfor. Og formidler de nyeste tendenser. Se fx video fra Lokale- og Anlægsfonden.

 

Fremtidens Fællesskaber

Foredrag om fremtidens fællesskaber

Fem foredrag om fremtidens fællesskaber v/ Karen Lumholt kan bookes på KarenLumholt.dk, som er en særlig hjemmeside om Karens foredrag.

 

Anders Stahlschmidt

Feedback er nøglen

Feedback er nøglen til godt samarbejde. Resultater, forandringer, arbejdsglæde, kompetenceudvikling og innovation forudsætter feedback i et tillidsfuldt miljø.

Feedbackinstituttet formidler viden og værktøjer om feedback til ledere og medarbejdere i offentlige og private virksomheder i hele landet.

 

Foredrag om feedback v/ Anders Stahlschmidt kan bookes på Athenas. Kurser og workshops om feedback kan bookes på Feedbackinstituttet.

KAREN LUMHOLT

Fremtidens landsbyer
og lokalsamfund

Landdistrikter og småbyer er under pres. Trods udflytning af statslige arbejdspladser og stigende politisk fokus på landdistrikterne, går hovedstrømmen af unge stadig mod byernes uddannelser og jobs.

Men en vigtig understrøm går den modsatte vej: “redebyggerne” og småbørnsfamilierne vil have luft, natur, bæredygtighed og fællesskab. I nyopførte bofællesskaber og gamle landsbyer realiseres drømmene. Det summer af entreprenørskab, opfindsomhed og vilje til det gode liv. Karen Lumholt analyserer udviklingen.

 

Karen tilbyder foredrag, workshops og narrative processer om identitet, nye muligheder og perspektiver i landsbyer og landdistrikter.

Anders Stahlschmidt

Konflikter dræner energien

Konfliktskyhed kan være lige så drænende som konflikter. Konfliktskyhed kan forhindre at konflikterne erkendes og håndteres.

Konflikter som udspringer af meget skæve magtrelationer eller fundamentale interesserekonflikter kan måske ikke løses, men de kan altid håndteres.

Anders Stahlschmidt står på en solid grund af praksis- og forskningsbaseret viden som konfliktmægler og organisationskonsulent.

 

KAREN LUMHOLT

Fremtidens familie

Moderniteten giver frihed til at vælge sit eget liv – men børnene bliver nemt ofre. Det moderne liv med to fuldtidsudearbejdende forældre stiller store krav til alle familiens medlemmer. Børnene tilbringer mange timer i institution, hvor personalets muligheder for at give omsorg er hårdt presset. Men behøver det at være sådan?

Karen Lumholt har stiftet Familiepolitisk Netværk og er en af de danskere, der ved mest om familiepolitikkens mange potentielle redskaber og muligheder. 

 

Foredrag om børn, familieliv, work/life-balance og hvordan børnene får en mere naturlig plads i samfundsfællesskabet og de voksnes livsverden.

Anders Stahlschmidt

Samarbejde og ledelse

At samarbejde med kolleger, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere kræver tillid og respekt.

Tillid til at alle bidrager konstruktivt til de fælles formål med respekt for hinandens personlige og faglige kompetencer

 

feedbackinstituttet

Ledelse og samarbejde

Anders tilbyder processer inden for:

 

KAREN LUMHOLT

Konstruktiv journalistik

Den konstruktive og problemløsende journalistik er en videreudvikling af journalistikkens rolle som 4. statsmagt: at understøtte borgernes demokratiske deltagelse og handlemuligheder.

Som genre vil den konstruktive journalistik formidle nuancer, bygge bro, involvere, mobilisere og understøtte borgernes handlekraft. Den traditionelle journalistik har i nogen grad haft den modsatte rolle end den, den oprindelig var tiltænkt – den har bidraget til apati, opgivenhed og lede ved demokratiets institutioner.

 

Karen Lumholt tilbyder:

  • KURSUS Konstruktiv og problemløsende journalistik – praksis og videndeling
  • FOREDRAG Lokaljournalisten som facilitator og nærlokal civilsamfundsaktør
  • FOREDRAG Sociale medier og løsningsorienteret mobilisering
Anders Stahlschmidt

Systemiske opstillinger

Nogle problemer har det med at dukke op igen og igen. Den samme konflikt bliver løst gentagne gange – forfra hver gang.

Samarbejdsvanskeligheder, som man antog skyldtes en bestemt persons væremåde, viser sig igen – længe efter at den pågældende person har forladt arbejdspladsen

Systemisk opstilling er en relativt ny metode til at afdække ubalancer i et team eller en organisation

Metoden bruges med succes af store internationale selskaber i Tyskland, Holland og mange steder i Sydamerika – og er nu også ved at brede sig til Danmark.

 

feedbackinstituttet

Certificeret underviser

Anders Stahlschmidt er certificeret i systemisk opstilling fra Infosyon, den internationale organisation for systemisk organisationsopstilling og er uddannet hos Kongruens – Center for Systemisk Opstilling i Danmark som en af de første.
Karen Lumholt

Storytelling for ledere og medarbejdergrupper

Storytelling er en måde for lederen at formidle den strategiske opgave på, så den giver mening og skaber engagement. Kan lederen omsætte strategien og de gode/dårlige nyheder til fængende historier, kan han også motivere medarbejderne og skabe mening i galskaben. Karen Lumholt afholder også fortælle-workshops med teams, der vil styrke deres identitet, selvbevidsthed, faglige stolthed og synlighed over for ledelsen.

Herunder: video fra workshop i Ikast-Brande kommune

Karen Lumholt har mange års erfaring i at træne ledere og medarbejdere i at bruge historier strategisk og har skrevet flere bøger om emnet. Hun tilbyder både foredrag/kurser og processer.

Anders Stahlschmidt

Spørgeteknik og debatdesign

Anders Stahlschmidt har i mange år undervist i spørgeteknik og debatformater med skyhøje evalueringer. Kursisterne er både journalister, ledere, konsulenter, undervisere, læger, advokater, velfærdsprofessionelle og andre, der har brug for at være gode til at stille spørgsmål eller styre en debat.

Kurserne og de individuelle træningsforløb tilpasser vi jeres tidsramme og behov.

 

Spørgeteknik for ledere

Spørgeteknik og debattræning

Karen Lumholt

Samfundsanalyse.dk

Samfundsanalyse.dk udkommer fire gange årligt med en aktuel analyse af et af tidens mest aktuelle og relevante emner. Belyst med de nyeste og mest troværdige kilder – sagligt og perspektiverende. Analyserne omfatter hver gang en kurateret linksamling med resumé af kilderne.

 

Analyse

Bestil en analyse

Analyserne er velegnede til studerende ved videregående uddannelser, undervisere, politikere, journalister, fagforeninger, strategiske ledere og NGO’er. Køb en færdig analyse – eller få udarbejdet en  analyse inden for et emne, der har særlig interesse for jer.

Anders Stahlschmidt

Samfundsanalyse.dk

Samfundsanalyse.dk udkommer fire gange årligt med en aktuel analyse af et af tidens mest aktuelle og relevante emner. Belyst med de nyeste og mest troværdige kilder – sagligt og perspektiverende. Analyserne omfatter hver gang en kurateret linksamling med resumé af kilderne.

 

Analyse

Bestil en analyse

Analyserne er velegnede til studerende ved videregående uddannelser, undervisere, politikere, journalister, fagforeninger, strategiske ledere og NGO’er. Køb en færdig analyse – eller få udarbejdet en  analyse inden for et emne, der har særlig interesse for jer.

Karen Lumholt

Selskabet for Fremtidsforskning

Karen Lumholt er igennem Selskabet for Fremtidsforskning med til at udbrede kendskabet til og brugen af værktøjer til at opstille og analysere mulige fremtidsscenarier. Selskabet er en folkeoplysende organisation, som også tilbyder workshops og foredrag.

 

Futuriblerne

Futuriblerne

Karen Lumholt redigerer en del af Selskabet for Fremtidsforsknings tidsskrifter – nemlig Futuriblerne om fremtidens fællesskaber, fremtidens kommune og fremtidens velfærd.