Vælg en side

Mission, vision og værdier

Den menneskelige faktor er hjertemusklen i organisationen

 

Vores mission er at hjælpe virksomheder og organisationer til større autenticitet – en ledelse der understøtter medarbejdernes arbejdsglæde og medarbejdere der understøtter virksomhedens innovative og strategiske mål. Mennesker vil gerne bidrage konstruktivt til de fællesskaber, de er en del af. Vi vil understøtte tillid, klare rammer og relationer, så personer og teams kan folde sig ud i deres roller og tage ansvar.

Vores vision er organisationer, hvor ledelse og kommunikation baseres på respekt og forståelse for den menneskelige faktor. En forståelse for at mennesker drives af relationer, fællesskab, engagement og mening ikke mindst i en tid præget af forandringer.

Tillid, ligeværd og respekt er de værdier, som afspejles i vore metoder og arbejdsform. Inddragelse skal være reel og at man skal lytte for at blive klogere. Vi respekterer jeres mål og jeres opgave og hjælper jer med at opbygge de historier, den strategi og den mening, som kan bringe jer videre som organisation.