Vælg en side

Handelsbetingelser og vilkår

Kontaktoplysninger

Disse handelsbetingelser og vilkår gælder ved køb af produkter og tjenesteydelser, herunder e-learning, hos:

Lumholt & Stahlschmidt s.m.b.a.
Traps Allé 22
2500 Valby
Telefon: +45 70 20 31 06
Email: [email protected]
CVR: 15255293

Lumholt & Stahlschmidt s.m.b.a. (herefter Lumholt & Stahlschmidt) benytter webstederne lskommunikation.dk og feedbackinstituttet.dk til gennemførelse af bla. kursustilmeldinger, køb og betaling. Ved tilmelding og betaling indgår kursisten en juridisk bindende aftale med Lumholt & Stahlschmidt om retten til adgang til et udvalgt kursus afholdt af Lumholt & Stahlschmidt.

 

Produkter

Lumholt & Stahlschmidt sælger bla. online e-learningskurser og bøger.

Eksempelvis e-learningskurset Skriftlig Feedback, der koster 390 DKK, inklusiv moms og den kommende bog “Hjælp jeg er konfliktsky”, der kan forudbestilles for 219 DKK (normalpris 279 DKK) inklusiv moms.

 

Valutakode

Alle priser er angivet i danske kroner, DKK, og er inklusiv moms.

 

Leveringstid

Digitale produkter, som e-learningskursus, leveres med adgang, så snart betalingen er gennemført.

Bøger, der kan forudbestilles, leveres så snart, det er muligt. Nærmere oplysninger følger herom.

 

Betalingskort

Betaling kan ske med Visa og Mastercard via Reepay

 

Betalingsvilkår

Beløbet trækkes umiddelbart efter købet fra din konto.

 

Betaling med faktura

Det er muligt at betale med faktura efter nærmere aftale på [email protected]

 

Fortrydelsesret

Køb på lskommunikation.dk er som udgangspunkt omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret. Dog gælder nedenstående undtagelser:

Køb af adgang til e-learningskurser er bindende. E-learningskurser er en digital tjenesteydelse, hvor du direkte efter køb har fuld adgang til det fulde indhold, inklusiv videoer. Da du derfor kan påbegynde de online kurser (se videoerne) direkte efter, at du har gennemført købet, er det en betingelse for adgangen til disse videoer, at du accepterer at fraskrive dig din 14 dages fortrydelsesret.

Køb af feedback og kursusdiplom i forbindelse med e-learningskurser er ligeledes bindende. Feedback og kursusdiplom er en speciallavede vare, der er lavet særligt til dig. Det er derfor en betingelse, at du ved køb af feedback og kursusdiplom ligeledes accepterer at fraskrive dig din 14 dages fortrydelsesret.

 

Reklamationsret

24 måneder – du skal reklamere inden for rimelig tid, hvilket er inden for 2 måneder efter, du har konstateret en fejl eller en mangel.

Utilfredshed med indhold af et kursus udløser hverken hel eller delvis refundering af kursusgebyret.

 

Tilmelding og adgang til e-learningskursus

For at du kan tilmelde dig et kursus, skal du oprette en profil med dine personoplysninger. Herefter kan du logge ind ved at indtaste din e-mail og kode. Efter godkendt betaling giver dette dig adgang til de kurser, du har købt. Når du tilmelder dig et kursus, indgår du en bindende aftale om deltagelse i dette kursus.

Et køb af e-learningskursus giver personlig adgang til dette kursus i en begrænset tidsperiode på seks måneder.

Du vil efter godkendt betaling modtage en kvittering for købet på e-mail. E-mailen indeholder ligeledes informationer om adgang til kurset.

 

Behandling af personoplysninger

Med henblik på din tilmelding til et e-learningskursus indsamles følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, e-mail og virksomhed.

Lumholt & Stahlschmidt er dataansvarlig for behandlingen af oplysningerne. Oplysningerne behandles med det formål at kunne levere det aftalte kursus. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og f.

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet. Dine oplysninger vil som udgangspunkt blive slettet senest 5 år efter det tilmeldte kursus er blevet afholdt, med mindre der foreligger andre grunde til videre behandling af oplysningerne, eksempelvis hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, ønsker at blive kontaktet om andre kurser, ønsker at modtage materiale fra det tilmeldte kursus eller lignende.

Du kan til enhver tid, ved at rette henvendelse til Lumholt & Stahlschmidt udøve din ret til indsigt i, berigtigelse, begrænsning eller sletning af dine personoplysninger, din ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet. Lumholt & Stahlschmidt kan kontaktes på følgende e-mail: [email protected]

Du kan ligeledes til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over Lumholt & Stahlschmidts behandling af dine personoplysninger.

Læs endvidere om blandt andet cookies i vores privatlivspolitik, der kan hentes her https://www.lskommunikation.dk/om-os/privatlivspolitik/

 

Immaterielle rettigheder

Lumholt & Stahlschmidt forbeholder sig retten til alt materiale, der er tilgængeligt på lskommunikation.dk samt i den kommunikation, der sendes ud i form af e-mails, flyers, plakater mv. Lumholt & Stahlschmidt-logoet må kun anvendes efter forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra Lumholt & Stahlschmidt. Hel eller delvis reference eller gengivelse af Lumholt & Stahlschmidts materiale må kun finde sted efter forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra Lumholt & Stahlschmidt.
Det af kursisterne modtagne kursusmateriale er personligt og må ikke overdrages til andre.

Adgangen til et onlinekursus er personlig. Hvis en person uberettiget og uden tilladelse fra Lumholt & Stahlschmidt bruger en anden persons adgang til et onlinekursus eller på anden vis skaffer sig uberettiget adgang til et kursus, medfører dette pligt til at betale det fulde eller forhøjet kursusgebyr til Lumholt & Stahlschmidt uanset, om personen har deltaget i hele eller kun dele af kurset.

Sådan adfærd kan ligeledes være i strid med straffeloven og vil i så fald blive anmeldt til politiet.

 

Erstatning og ansvarsfraskrivelse

Lumholt & Stahlschmidts erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af kursisten betalte kursusgebyr, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.
Lumholt & Stahlschmidt er ikke ansvarlig for kursistens indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, tab af data, tab af omsætning eller andre økonomiske følgetab.