Vælg en side

Strategisk rådgivning

Virksomheden i samfundet

Tidens store forandringer tvinger mange virksomheder og organisationer til at tage samfundsansvar, for at bevare sin legitimitet og tiltrække gode medarbejdere.

Undersøgelser viser, at millenium-generationen efterspørger meningsfulde jobs og ønsker at indgå i fællesskaber og bidrage til et større formål. Kun i ringe grad går de unge medarbejdere efter traditionelle goder som løn- og personalegoder.

De søger selvbestemmelse, selvudvikling og indflydelse – og kan på nogle områder virke skrøbelige og selvcentrerede – men først og fremmest går de efter et arbejde, som giver dem en positiv identitet og deres arbejdsliv legitimitet. Og så vægter de en god work-life balance højt..

Den virksomhed/organisation, som de søger, udfører meningsfulde opgaver, har meningsfulde ydelser og produkter. Den har en tydelig CSR-profil og det, man kalder corporate citizenship (virksomheden er en god samfundsborger).

Virskomhedens bidrag til samfundets fælles bedste er (igen) blevet afgørende for virksomhedens omdømme. CSR kan ikke (længere) reduceres til et marketing-stunt som at donere 1 krone til et godt formål for hver vandflaske, der bliver solgt i kantinen.

I dag drejer virksomhedens samfundsansvar sig om tungere ting, som

 • aktieporteføljen
 • forebyggelse af stress
 • inklusion af funktionshæmmede
 • barselspolitik, inklusion af nybagte forældre
 • udviklingen i lokalsamfundet (navnlig landdistrikter)
 • uddannelsesstillinger/praktikpladser/lærepladser

 

Karen Lumholt har mange års erfaring i at rådgive virksomheder og organisationer i samfundstrends og samfundsansvar. Hun gør det ud fra sit brede kendskab til fag og brancher, til behovene blandt børn, unge og forældre og med afsæt i et skarpt, ofte utraditionelt blik for tidens politiske og samfundsmæssige tendenser.

Karen Lumholt har bl.a. som direktør for tænketanken Cura redigeret bøgerne Det Relationelle Menneske og Det Personlige Samfund (begge udkommet 2015 på Vindelsti).

 

Foredrag eller rådgivning

Karen holder foredrag for en bredere kreds af ledere – eller rådgiver i en mere betroet kreds om hvordan I som virksomhed arbejder med

 • en forståelse af trends og behov i tiden
 • jeres identitet som ansvarlig virksomhed
 • at blive en mere familievenlig arbejdsplads
 • jeres senior- eller livsfasepolitik
 • jeres rolle og betydning i lokalsamfundet
 • inklusion af svage grupper
 • stressforebyggelse
 • eller andet

Kontakt Karen for en uforpligtende samtale om opgavens karakter og omfang.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save