Vælg en side

Mægling

konflikt1

Første skridt på vejen til forløsning er ofte at blive enige om, hvad man er uenige om. Dernæst at opnå en fælles forståelse for og accept af det drama, som konflikten udgør, så man kan se historien udefra – og genkende både sig selv og sin modpart.

 

Konflikter er smertefulde for de involverede

Uoverensstemmelser og krænkelser kan føre til konflikter, som ofte er smertefulde for de involverede. En konflikt kan blokere for menneskers virke og forhindre parterne i at se konstruktivt på deres handlemuligheder. Man ser ikke længere sin modpart som et menneske med gode hensigter. Med hjælp fra en konfliktmægler får parterne en mulighed for at løsne op for de følelser, der afholder dem fra igen at se hinanden som mennesker.

Første skridt på vejen til forløsning er ofte at blive enige om, hvad man er uenige om. Dernæst at opnå en fælles forståelse for og accept af det drama, som konflikten udgør, så man kan se historien lidt udefra – og genkende både sig selv og sin modpart.

Metoden

Mægling er en metode, hvor konfliktens parter frivilligt mødes med det formål at finde en holdbar løsning gennem dialog. Mægleren er upartisk og hjælper parterne med at se hinanden, bringe en forståelse ind og på den måde nedtrappe konflikten. Det der sker under en mægling er fortroligt og mægler har tavshedspligt, mens parterne indbyrdes bliver enige om, hvad andre skal vide om det, der kommer ud af mæglingen.

Forløb

En mæglingsforløb kan begynde med formøder, hvor parterne møder mægler en af gangen. På formødet afgør vi om sagen egner sig til mægling og finder ud af, om viljen til at finde en løsning reelt er til stede. Parterne skal også acceptere den person, som påtager sig mæglerrollen. Selve mæglingen foregår på et neutralt sted og kan vare 2-3 timer, hvorefter parterne afgør om der er basis for at mødes igen.

Vi tilbyder mægling i konflikter med to parter og mægling for grupper

Kontakt Anders Stahlschmidt +45 24 80 14 69