Vælg en side

Storytelling i et team

Styrk kulturen, identiteten og stoltheden over jeres faglighed

Storytelling styrker kulturen og identiteten i afdelingen/teamet og styrker den enkelte medarbejders mulighed for at få synlighed og anerkendelse.

Vi arrangerer korte workshops eller længerevarende forløb, der har til formål at styrke medarbejdernes fortrolighed med at fortælle om sine oplevelser fra dagligdagen i form af eksempler, historier og cases – samt at lytte til andres historier.

Vi tager afsæt i situationen og behovet i netop jeres medarbejdergruppe og tilrettelægge indhold, form og varighed efter dette. Kontakt os direkte  for en uforpligtende samtale om jeres situation og behov: 40 14 49 80.

Storytelling kan bruges til mange ting i et medarbejderteam
 • Storytelling er en enestående mulighed for at afdække det innovative potentiale, der er i gruppen.
 • Storytelling styrker den videndeling, som ellers kan have trange kår i afdeling/team og organisation.
 • Eksempler på god praksis – små historier fra hverdagen om hvordan vi gør, når vi er bedst, hvordan vi håndterer opgaver under pres  – virker retningsanvisende, opmuntrende og lærende.
 • Storytelling kan give ledelsen indsigt i medarbejdernes ressourcer, værdier, kompetencer, faglighed og gode praksis – en indsigt der er brug for ikke mindst ifm. forandringsprocesser. Dette kendskab opnås bedst gennem de konkrete eksempler og cases, som kommer fra medarbejderne.
 • Storytelling giver medarbejderne mulighed for at konkretisere deres kompetencer og få synlighed og anerkendelse fra hinanden og fra ledelsen.
 • Desuden styrker historierne kulturen, stoltheden og identiteten i teamet.

Eksempler på emner

 • vi fortæller eksempler (historier) for at dele, formidle og akkumulere viden
 • behovet for videndeling og udvikling i organisationen
 • hvad er en god historie og hvordan finder man den? (træning)
 • at afdække best practise
 • spørgsmål som fremmer den gode fortælling
 • hvordan bygger man sin fortælling op? (start – midte – slutning)
 • den naturlige historie
 • find det konstruktive indhold i de negative historier
 • forskelle i virksomhedskultur, fx mellem afdelinger, kan bruges konstruktivt
 • hvordan kaster man lys på det gode eksempel uden at overskride andres eller egne grænser?
 • hvornår kan de gode historier bruges udadtil, fx over for nye medarbejdere?
 • hvordan sætter vi storytelling i system og bruger det kontinuerligt, fx som afrapportering?

 

CASES – se hvad andre kunder har brugt storytelling til
Novozymes

”We can focus on the future…. Now we are all going in the same direction!”

In January 2008 the Hyaluronic Acid team started a storytelling project in their department. Results have been way beyond anyone’s original expectations:

…. At the very last session in early September, at the end of the day, the HA group discussed the storytelling project and what they’ve gotten out of it. Here are some of the things they said that day:

“It’s been a period when we’ve gotten to the same base. We have cleaned up the past, so now we can focus on the future. It’s been very good.”… “I’ve been here for two years but there were some stories that I hadn’t heard. But now we all share the same story.”… “The process was smooth. You didn’t force it, it came naturally. You can see the diversity and creativity of this group now. We are stronger now. It is nice that we are on the right track.”… “The vision and mission of the group has come out of this work. Some of it has been about who we are, and the rest of it has been about where we’re going.”… “This work has united a diverse set of people. I’ve never tried that before. No matter if we come from Marketing and Sales, Quality, R&D, Customer Solutions, whatever, we are all interested in what the others are doing. I feel that their success is important.”…“I was new to the group, and it was fantastic to be part of this process. It was a unique way of being introduced. I was very touched by the stories. It made my heart beat in a different way for the project. This group is very diverse.”… “Amazingly positive experience” … “Our original goal was to get everyone on the same page. We wanted everyone to have one shared story, one set of shared goals, and united as one team,” says Hans Ole Klingenberg, the leader of the team. “What we also found was that storytelling can be a powerful tool focusing the energy of a group in a positive direction. For teambuilding, this was great – and astonishing. The end is that you become closer to colleagues. It has been an amazingly positive experience.”…” There are three ways to do strategic development,” adds Kim Budolph Johansen.   “You can put managers in a hotel room for a few days and let them do it. You can outsource it to consultants. Or you can do it in an organizational learning path. That’s what we have done here.”(uddrag af artikel bragt i Novozymes’ interne blad)

¢

Margaret Hunter, Senior Communications Consultant, Novozymes A/S: “Positive example of strategic storytelling: I have seen results this positive only once or twice before in my 16 years at Novozymes. A successful strategic storytelling project in the Hyaluronic Acid project might be relevant for your work – for example in gaining commitment to a business strategy, in branding and employer branding, in knowledge-sharing, in establishing a networked culture, in team-building, and last but not least, in management of high-risk high-potential innovative projects that face setbacks. The HA group has emerged as an unusually committed group of people with high enthusiasm and clarity of purpose. I think this example is noteworthy.” … “In my 16 years of experience at Novo Nordisk and Novozymes, I will tell you that it is rare to experience the kind of feeling that I saw yesterday. All I can say is wow!” …. “This is an extremely useful technique that should be more often used in companies in general and Novozymes in particular... I will inform several colleagues within my own department as we offer communications counseling and training, and we do feel this process should be better known…” … “Other projects could absolutely benefit from your experience! My communications colleague this morning and I also agreed that a “bottom-up” process that you have experienced does not fit naturally with many of the usual “top-down” kinds of communications. Nevertheless, both of us felt VERY excited about your success, and both of us feel eager to find ways to use this technique further, perhaps on a global scale.  We’ll be looking out for an appropriate project.”

¢

Anna Lise Mortensen Grandjean, Vice President Novozymes A/S: “Jeg glæder mig til at høre mere om jeres fælles storytellingprojekt. Det jeg har hørt indtil videre har kun været positivt.”

 

Region Nordjylland

Kirja Holland, kommunikationsmedarbejder Region Nordjylland: “Mange tak for en super inspirerende og lærerig dag, der i høj grad levede op til forventningerne. Du er først og fremmest en fantastisk formidler, og fedt at havde sat dig så grundigt ind i de Gode Hænder. Vi fik mange nye gode vinkler at arbejde med og fik sat mange flere ord på begrebet… Og jeg er meget imponeret af, at de på kun en time fik præsenteret, hvordan de skulle lave en plakat og så gik i grupper og formulerede overskrift, værdifortælling og ide til billede…og vupti havde vi 8 gode bud….jeg tænker derfor, at optakten til det – historiefortællingen – må være den helt rigtige metode, så det er guld værd, at vi nu er ved at have en form/et værktøj hertil. Dertil kommer, at jeg er sikker på, at historierne i sig selv var med til at give en større stolthed og identitetsfølelse i IT.… (nu skal man jo ikke tro på alt, hvad med læser på Facebook, men anyway…dem fra IT, jeg er venner med, skriver begejstret om dagen.”

¢

Jane Kempf Bertelsen, kommunikationsmedarbejder, Region Nordjylland: “Oplæg fra både Karen og Kirja gav en fantastisk energi, så det var en inspirerende dag, og jeg har en rigtig god fornemmelse i maven… Gu’ var det hårdt, men det var det hele værd. Og hold da op, der er rigtigt mange gode historier i IT …  de fleste gik til opgaven med stor gejst.”

 Billund Kommune

Se video om storytellingkursus i Billund