Vælg en side

Historier er strategi

Download hele artiklen som pdf

Historier er strategi

Historien eller eksemplet knytter faktuelle oplysninger, abstrakte, komplekse sammenhænge og det følelsesmæssige sammen på en naturlig måde. Den rigtige historie skaber på én gang argumentation, perspektiv og motivation. Alt sammen forudsætninger for handling. Det er formentlig en af årsagerne til at story telling er blevet populært i erhvervslivet.

Af Anders Stahlschmidt

I en statslig institution (hvis navn er redaktionen bekendt) så sekretariatschefen pludselig direkte ned i noget der ligner en afgrund. Politikerne havde besluttet at beskære det årlige tilskud med 35 procent.

I stedet for at trække i begravelsesmine og fremlægge de nøgne og nedslående facts for sine medarbejdere, valgte hun en anden stra- tegi. Hun fortalte medarbejderne, at de skulle til at sælge deres ydelser til andre institutioner og til private virksomheder. Hvorfor? Fordi det medarbejderne leverer her er så enestående, at andre virksomheder vil betale for det! Det er penge værd. Medarbejderne købte strategien og gik ihærdigt på salgskurser og anden efter- uddannelse for at geare sig til de nye opgaver. Og da den nedslående meddelelse kom ud,

var alle klar. De havde ikke et problem, men en udfordring. Og den blev formidlet til dem vha. begyndelsen på en historie, som de vel at mærke selv var en del af. En historie, hvor de fik mulighed for at være helte, hvis de kunne tjene det tocifrede millionbeløb hjem.

Historier er altid blevet brugt til at formidle og afspejle værdier, strategier og andre abstrakte størrelser. Kristendommen ville næppe have fået den store udbredelse, hvis ikke Jesus havde brugt storytelling – talt i lignelser.

I politik oplever vi, hvordan historier ikke bare skaber forståelse for komplekse sammenhæn- ge. Her er de også drivkraft for initiativer. De skaber handling og forandring. 

(fortsættes…)