Vælg en side

Grupper og fællesskaber

IMG_2815

Et mæglingsforløb kan begynde med formøder, hvor parterne møder mægleren en ad gangen eller i mindre grupper. Med udgangspunkt i formøderne afgør vi om sagen egner sig til mægling, og finder ud af om viljen til at finde en løsning er til stede.

Konflikter i grupper og fællesskaber dræner alle for energi

De forhindrer tit, at selv små problemer kan løses smidigt og hensigtsmæssigt. Konflikter er ofte smertefulde for de involverede og kan tære på folks selvværdsfølelse. Det kan tage lang tid at komme sig igen efter en konflikt.

Med hjælp fra en konfliktmægler udefra får gruppen en mulighed for at bringe konflikten frem i lyset på en værdig og ordentlig måde. Det kan løsne op for de følelser, der afholder gruppens medlemmer fra igen at se hinanden som mennesker med positive hensigter.

Somme tider har en konflikt været under optrapning så længe, at knuderne er vokset fast. Men i de fleste grupper er der trods alt en vilje til at opløse konflikten og komme videre. På den ene eller den anden måde.

Kontakt os for en dialog, hvis I er kørt fast.

Mægling

Mægling er en metode, hvor konfliktens parter mødes med det formål at finde en holdbar løsning gennem dialog. Mægleren er upartisk og hjælper parterne med at se hinanden, bringe en fælles forståelse ind og på den måde nedtrappe konflikten. Det, der sker under en mægling, er fortroligt og mægler har tavshedspligt, mens parterne indbyrdes bliver enige om, hvad andre skal vide om det, der kommer ud af mæglingen.

En mæglingsforløb kan begynde med formøder, hvor parterne møder mægler en ad gangen eller i mindre grupper. Med udgangspunkt i formøderne afgør vi om sagen egner sig til mægling og finder ud af, om viljen til at finde en løsning reelt er til stede. Parterne skal også acceptere den person, som påtager sig mæglerrollen. Selve mæglingen kan vare 2-3 timer eller hvis det er aftalt, endnu længere tid, hvorefter parterne afgør om der er basis for at mødes igen.

Kontakt Anders Stahlschmidt direkte +45 24 80 14 69