Vælg en side

Anders Stahlschmidt holder nogle stærke kurser i at spørge bedre. Dem holder han 4-6 gange om året. Og de får altid tårnhøje evalueringer.

God underviser, der var meget dygtig, troværdig og afvekslende, og forstod at passe undervisningen ind til deltagerne på kurset”, siger Pia Wollesen fra NNE Pharmaplan

Kurset forløber over 2 dage og det går ud på at lære dig – som leder, projektleder eller HR-partner – at bruge spørgsmål, kropssprog og andre spørgetekniske virkemidler, så du får markant større udbytte af dine professionelle samtaler, fx ansættelsessamtaler, medarbejdersamtaler eller når du skal samarbejde med kunder, leverandører osv.

Kurset giver dig god træning i at afdække, undersøge, anerkende og løse problemer gennem din spørgeteknik.

NB! Det næste kursus bliver afholdt på Teknologisk Institut i Taastrup den 15.-16. juni
Tilmeld dig kurset i Taastrup med det samme (på dette link)

– tilmeldingen lukker nu på mandag!

Hvis du ikke kan være med i Taastrup, er der et nyt kursus på Teknologisk Institut i Aarhus den 21.-22. september. Kursusbeskrivelsen til begge kurser finder du her.

Mere om kurset
Gode spørgsmål er guld værd

Med de rette spørgsmål og god spørgeteknik kan du styrke kvaliteten i dine samtaler og undgå kostbare fejl og dyre misforståelser.

På kurset får du indsigt i hvordan du lytter aktivt og bevidst støtter eller styrer et interview.

På kurset får du også bogen Spørgeteknik af Anders Stahlschmidt og Peter Knoop Christiansen.

Hvem er du?

Du har i kraft af dit job brug for at indsamle viden, undersøge og afdække. Du har brug for at skabe (bedre) relationer og for at løse problemer eller konflikter.

Du leder vigtige møder eller samtaler, hvor der træffes beslutninger – og hvor du har brug for at få afdækket problem eller behov.

Du arbejder med rekruttering, afhøring eller mindre forhandlinger.

Du er leder, teamkoordinator, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsent, HR-partner, projektleder eller sælger (en dygtig sælger skal også kunne stille gode spørgsmål).

Hvad får du ud af kurset?
  • Metoder til at forberede et interview
  • Redskaber til at formulere spørgsmål med størst mulig effekt
  • Overblik og kendskab til de vigtigste spørgsmålstyper
  • Træning i konkrete spørgeteknikker
  • Bevidsthed om betydningen af fysiske rammer mm.
  • Træning i brug af kropssprog, stemme og mimik
  • Styrk din evne til at afbryde på en ordentlig måde
  • Håndtering af konflikt og modstand i samtalen
  • Bevidsthed om, hvordan du opbygger og styrker relationer og skaber tillid