Vælg en side

De fleste spørger lige nu: Hvordan har corona påvirket virksomheder og samfund? Hvordan skaber vi ny tillid og tiltro, arbejdsglæde og effektivitet?

Konflikt

Polariseringen mellem samfundets ingroups og outgroups vokser i hele verden, men ikke lige meget alle steder.

I Danmark, som historisk har haft en stor sammenhængs-kraft, er tilliden på nogle områder vokset. På andre områder faldet. Hovedtendensen er, at hvor tilliden i forvejen var høj er den styrket – og faldet, hvor den var lav.

Under og efter samfundets nedlukning, er den økonomiske og sociale polarisering globalt i stigning. Digitalisering, ensomhed, segmentering og fjendebilleder får utrygheden og mistilliden blandt dem, der i forvejen er udenfor, til at vokse. Spændingerne øges yderligere af de geopolitiske fjendebilleder.

Men hvorfor forholde sig til alt dette? Fordi det er dén kontekst, den enkelte virksomhed agerer i efter corona.

Lumholt & Stahlschmidt har indgået et samarbejde med Kraft & Partners og InfoDroids om at udvikle en helt ny måling af tillid. I den forbindelse udgiver vi også en ny tillidsanalyse.

Du kan bestille analysen Efter Corona – tillid og polariseringwww.nytillid.dk. Den zoomer ind på by/land, digitalisering/medier, sundhed/sygdom, unge/ældre, ledelse/business samt tilliden til forskellige erhverv og faggrupper.

Du kan se flere analyser på www.samfundsanalyse.dk, som er en del af Lumholt & Stahlschmidt.