Vælg en side

Journalistikken må tage sin traditionelle rolle som demokratiets vogter på sig på en ny måde, nu hvor vi gennemlever en medierevolution på størrelse med Gutenbergs og bogtrykkunstens opfindelse.

Journalistikken må genopfinde sin rolle som 4. statsmagt i et moderne digitalt samfund, hvor alle i princippet ikke bare er mediebrugere, men medieproducenter og hvor fakta, overblik og væsentlighed drukner i strømmene af hastigt produceret indhold.

Mange reagerer med apati, når strømmen af information og underholdning bliver for uoverskuelig, skræmmende, overvældende eller ligegyldig. Derfor må medierne påtage sig den demokratiske opgave ikke bare at fascinere og underholde med konflikter og indignation, men vise at der er forskel på rigtige og forkerte fakta, pege på løsninger og handlemuligheder.

Journalisterne får en række nye roller som kuratorer, redaktører, facilitatorer og mediatorer, forudser Karen i denne foredragsvideo.

Er der et marked for den konstruktive og løsningsorienterede journalistik? Ja, det er der mere og mere der tyder på, for fremtidens mediebrugere, de unge, vender sig bort fra den traditionelle nyhedsmølle og efterspørger deltagelse, engagement, handlekraft og ejerskab.

Se mere om dette emne på Karens nye foredragssite

Og se alle de andre foredrag, der også er på vej, her.

Karen sidder i advisory board for RYK VERDEN NEWS – et medie og et undervisningsprogram målrettet unge, som netop har fået tildelt mediestøtte. Se Ryk Verden News på Facebook.

Karen er medstifter af Danmarks bedste nyheder – forum for konstruktiv journalistik. Der findes udover siden også en Facebook-gruppe af samme navn.