Vælg en side

Hjælp til konflikter efter corona

Anders Stahlschmidt, konfliktmægler

Få hjælp til konflikter efter corona

Få hjælp til konflikter efter corona – inden det kører af sporet. Ledersparring, mægling, workshops. Mange ledere oplever lige nu konflikter, samarbejdsproblemer, mistillid eller lignende udfordringer i medarbejder- og ledergrupper. Noget af det skyldes nedlukningen, andet har ulmet og ‘ventet på en lejlighed’ til at bryde ud.

Det man som leder har mindst brug for lige nu er samarbejdsproblemer og mistillid. Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne for at få sparring og hjælp til at genopbygge tilliden.

Skriv til [email protected] eller ring på 70 20 31 06

Flere ugers delvis nedlukning og beredskab giver frustrationer, usikkerhed, bekymringer og andre følelser blandt medarbejdere, ledere, samarbejdspartnere og kunder. For nogen har det været svært at kommunikere på afstand, for andre har den usædvanlige situation givet plads til tanker og følelser, der pludselig dukker op, når man kan se sit arbejdsliv i et nyt lys. Det kan være svært at komme tilbage på sporet igen. Der er mange presserende opgaver, som skal løses i denne fase. For at lykkes med det, kan det være nødvendigt at få hjælp til konflikter efter corona og bruge tid den tid der skal til på at håndtere heling af relationer lige nu. 

En test af relationerne

Covid-19 og nedlukningen har testet mange af os. Hvor gode er vi til at acceptere, at blive sat ud af spillet for en tid? Hvor gode er vi til at operere i uvished? Hvor gode er vi til at hjælpe hinanden? Og hvad sker der med de konflikter, der har været inddæmmet i dagligdagen, når en dum lille virus udsætter os for den største prøvelse mange af os har oplevet i vores arbejdsliv?

Vi hjælper jer med at løse:

  • Konflikter
  • Samarbejdsproblemer
  • Manglende tillid
  • Frustrationer efter nedlukning

En krise, som den vi stadig befinder os i, nu, hvor genåbningen af samfundet er i gang, er en anledning til at rydde op i dårlige vaner, unødvendige rutiner og meningsløse forhindringer for gode løsninger. Ofte dukker gamle konflikter op under sådan en krise, og derfor er tiden lige nu også en anledning til at skabe nye forventningsafstemninger og spilleregler i samarbejdet.

En anledning

For nogle kan krisen ligefrem være en anledning til at kigge dybt i virksomhedens formål og måske justere eller ændre strategi. Foruden konsulentbistand til konflikthåndtering, råder vi også over erfarne konsulenter med speciale i ledelses- og strategiudvikling. Vores omdrejningspunkt er tillid. Tillid er en forudsætning for engagement og resultater.