Vælg en side

Sådan gør I – til virksomheden

 

Virksomheder og organisationer, der gør en seriøs indsats for at udvikle en stærk og sund feedbackultur, ser ofte feedback som et strategisk element. At ændre en kultur kræver dedikation fra ledelsen.

Feedbackinstituttet arbejder med en kaskademodel, hvor vi uddanner ledere og medarbejdere som feedbackagenter, som selv bliver i stand til at iværksætte de aktiviteter, der skal til, så andre medarbejdere og ledere begynder at ændre adfærd i retning af en stærk feedbackkultur. En feedbackagent kan træne kolleger i at give og modtage feedback.

Fordelen ved feedbackagenter (frem for eksempelvis konsulenter udefra) er, at agenten kender sin arbejdsplads. Tonen, sproget og de lokale og faglige vilkår. Under uddannelsen forholder agenten sig praktisk til, hvordan feedbackkulturen bedst kan styrkes på netop jeres arbejdsplads.

Sådan kommer I igang

I kontakter os. Vi holder et møde, hvor vi drøfter formål, forventninger og ressourcer. I vælger en eller flere enheder i organisationer, udpeger – evt. i samarbejde med HR, SU mm. de ledere og medarbejdere, I ønsker uddannet. Vi lægger et budget. I nogle tilfælde kan vi være behjælpelige med at søge penge udefra til kompetenceudvikling.

En måling af feedbackkulturen inden forløbet sættes i gang, kan være et fornuftigt udgangspunkt for at evaluere effekten efterfølgende.

Vi foretrækker at jeres ledere er på et hold for sig, fordi lederen har en særlig rolle og et større ansvar for udviklingen af feedbackkulturen. Men i nogle tilfælde kan det naturligvis være mere hensigtsmæssigt med et blandet hold.

Kontakt os

[email protected]

70 20 31 06

Til Feedbackinstituttets hjemmeside

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save