Vælg en side

Karen Lumholt

Karen Lumholt er analytisk journalist og forfatter, tidl. direktør for Tænketanken Cura. Hun holder foredrag og rådgiver om nye fællesskaber, relationel velfærd, konstruktiv journalistik, narrative processer  og politisk påvirkning.

Karen Lumholt

Fremtidens fællesskaber

Fremtidens Fællesskaber

Fremtidens fællesskaber

Det er veldokumenteret, at det er i relationer og fællesskaber, mennesker finder trivsel og livskraft.

I nærsamfund, boligområder, foreninger, kommuner, på arbejdspladser og på nettet genopfinder mennesker lige nu fællesskaberne.

Karen Lumholt skriver om og forsker i hvordan og hvorfor.

Lollandfalsterlovestorm

Fremtidens landsbyer

De små samfund er under pres. Skoler, busruter og bankfilialer lukker. Myndigheder centraliseres. Men samtidig går en strøm den modsatte vej: Mange små samfund summer af ildsjæle, entreprenørskab, sammenhold og livskvalitet. Småbørnsfamilierne og redebyggerne ønsker natur, frihed og fællesskaber. Man finder de små, livskraftige samfund, fremtidens landsby, overalt – på landet og i bydele og boligområder. 

Fremtidens familie

Moderniteten giver frihed – men børnene bliver nemt ofre. Det moderne liv med to fuldtidsudearbejdende forældre med fuldtidsjob eller flydende arbejdstid stiller store krav til alle familiens medlemmer.

Samtidig er kvaliteten i daginstitutionerne dalet siden slutfirserne, så samfundskontrakten “Vi går på arbejde – I passer vores børn” er i fare. Hvad sker der så? Ja, måske er det på tide at gentænke hele modellen for familie- og arbejdsliv?

Kursus

Konstruktiv og problemløsende journalistik – praksis og videndeling

Foredrag

Lokaljournalisten som facilitator og nærlokal civilsamfundsaktør

Foredrag

Sociale medier og løsningsorienteret mobilisering

Storytelling

Storytelling er en måde for lederen at formidle den strategiske opgave, så den giver mening og skaber engagement.

Kan lederen omsætte strategien og de gode/dårlige nyheder til fængende historier, kan han også motivere medarbejderne og skabe mening i galskaben. Uden mening, ingen motivation.

På samme måde kan historier bruges til at styrke sammenholdet, den faglige stolthed og meningen med arbejdet i en gruppe af medarbejdere.

Karen Lumholt har – sammen med Anders Stahlschmidt – mange års erfaring i at træne ledere i at bruge historier strategisk og har skrevet flere bøger om emnet. Hun har også arbejdet med hundredevis af medarbejdere i teams, der havde brug for at sætte fortællende ord på deres kompetencer, dyder, kultur og kvaliteter.

Storytelling for ledere

Storytelling i et team

Strategisk storytelling

Sensemaking

Analyse

Samfundsanalyse

Samfundsanalyse.dk udkommer med en ny analyse flere gange om året – med tidens mest hyperaktuelle og samfundsrelevante emner. Belyst gennem de nyeste troværdige kilder, sagligt og perspektiverende.

Analyserne er velegnede til studerende ved videregående uddannelser, undervisere, politikere, journalister, fagforeninger, NGO’er og organisationer, der vil være bedre klædt på inden for et emne.

Virksomheder eller organisationer, der vil have afdækket et aktuelt emne, kan få udarbejdet en analyse på bestilling til netop dem.

Fremtidsforskning

Karen Lumholt har siden 1998 skrevet og holdt foredrag om emnerne børn, skole, familie, work/life-balance og familien som arbejdsfællesskab. Som talsperson for Tænketanken Cura (2014 – 2016) har hun deltaget i debatten om relationel velfærd, civilsamfundet og de frivillige, familien og de nære fællesskaber – og gør det fortsat. 

Siden 2018 har Karen Lumholt gennem Selskabet for Fremtidsforskning været med til at samle og formidle erfaringer fra nye og eksperimenterende fællesskabsformer. Karen er redaktør af Selskabets tidsskrift Futuriblerne.

Futuriblerne